Дисертації

Шимко, Роман Ярославович

kniga.png
Шимко, Роман Ярославович
Методи розрахунку процесів формування і експлуатації підземних сховищ газу України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 17.09.03 / Р. Я. Шимко. - Івано-Франківськ, 2003. - 163 с. - 153-163.

Шийко Віра Ігорівна

kniga.png
Шийко, Віра Ігорівна
Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / В. І. Шийко. - Івано-Франківськ, 2012. - 254 с. - 189-208.

Шевченко, Ігор Миколайович

kniga.png
Шевченко, Ігор Миколайович
Особливості інтенсифікації припливу вуглеводнів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого теригенного колектора : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 28.05.04 / І. М. Шевченко. - Івано-Франківськ, 2003. - 175 с. - 155-164.

Шевченко Валентина Миколаївна

kniga.png
Шевченко, Валентина Миколаївна
Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / В. М. Шевченко. - Дніпропетровськ, 2011. - 223 с. - 205-223.

Швидкий Едуард Анатолійович

kniga.png
Швидкий, Едуард Анатолійович
Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / Е. А. Швидкий. - Івано-Франківськ, 2012. - 194 с. - 159-194.

Швец, Светлана Николаевна

kniga.png
Швец, Светлана Николаевна
Совмещение электромагнитного и магнитного методов при феррозондовой дефектоскопии крупногабаритных деталей : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Приборы и методы контроля и определения состава веществ" : Дата захисту 20.04.07 / С. Н. Швец. - Луганск, 2006. - 214 с. - 189-198.

Шавранський, Михайло Васильович

kniga.png
Шавранський, Михайло Васильович
Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 30.01.04 / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ, 2004. - 160 с. - 128-137.

Чучук Юрій Володимирович

kniga.png
Чучук Юрій Володимирович
Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів у процесі транспортування природного газу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 07.07.15 / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ, 2015. - 260 с. : рис. - 154-173.

Чудик, Ігор Іванович

kniga.png
Чудик, Ігор Іванович
Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 09.12.11 / І. І. Чудик. - Івано-Франківськ, 2011. - 301с. - 307-338.

Чудик Ігор Іванович

kniga.png
Чудик, Ігор Іванович
Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 07.09.05 / І. І. Чудик. - Івано-Франківськ, 2005. - 145 с. - Бібліогр. : с. 125-139.