Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Катя

Доброго дня, пишу бакалаврську роботу, чи можу я прийти в бібліотеку та взяти книги та матеріали для опрацювання?

Сергій Олександрович Овецький

Доброго дня!
1. Підкажіть, будь-ласка, процедуру передачі електронних матеріалів методичних вказівок у сьогоднішніх умовах.
2. Режим роботи абонемента художньої літератури.
Дякую.

Шановний Сергій Олександрович! Передача електронних матеріалів методичних вказівок не змінилася. Бібліотека працює у звичному режимі.

Валентин

Доброго дня!
Чи є можливість зробити фотокопію статті у моєму співавторстві в журналі, який є в наявності в бібліотеці? Фотокопія публікації потрібна для звітності по науковій роботі.
http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=462267

Шановний Валентин!На електонноу адресу бібліотеки (library [at] nung [dot] edu [dot] ua) надішліть адресу своєї електронної пошти, щоб ми змогли надіслати фотоскан Вашої статті.

Андрій

Добрий день. Чи є у Вас такий навчальний посібник: Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. — К. : Вид-во «Ліра-К», 2015. — 552 с. ISBN 978–966–2174–13–7

Шановний Андрій! У фондах науково-технічної бібліотеки є книга з такою назвою за 2011 рік (Автори: Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.). Книгою можна скористатися тільки в читальному залі після послаблення карантинних обмежень.

Каріна

Чи є в електронному варіанті книга Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину книга перша автори Качмар, Світлицький, Синюк, Яремійчук 2004 року?

Шановна Каріно! Вказана Вами книга є тільки у паперовому вигляді.

Станіслав

Допоможіть підібрати літературу по стратегічному управлінню. Дякую!

Шановний Станіслав! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 c.

2. Андрійчук, І. В. Стратегічне управління підприємством : методичні вказівки для виконання курсової роботи / І. В. Андрійчук, О. Я. Савко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 37 с.

3. Витвицька, У. Я. Стратегічне управління фінансами : методичні вказівки для вивч. дисц. / У. Я. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 c.

4. Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літ., 2011. – 440 с.

5. Кісь, С. Я. Стратегічне управління людським розвитком : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. Я. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

6. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : навч-метод. комплекс / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 124 с.

7. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : навч. посіб. / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 234 с.

8. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

9. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : практикум / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 111 с.

10. Міщенко, А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. / А. П. Міщенко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 336 с. – 323-331. – ISBN 966-8568-07-9.

11. Стратегічне управління локальним розвитком : метод. вказівки / В. П. Петренко, Г. В. Васильченко, О. Ю. Кушлик, Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 105 с.

12. Побігун, С. А. Стратегічне управління підприємством : кейс. вправи, сит. завд., діл. ігри / С. А. Побігун, Г. С. Степанюк, Л. Л. Креховецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 57 с.

Олег

Доброго дня! потрібна література по обводненню свердловин

Шановний Олег! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Обводнення газових і нафтових свердловин : монографія. Т. 1 : Технологічні матеріали і способи ізоляції. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2006. – 792 с. – 744-786. .

2. Обводнення газових і нафтових свердловин : монографія: у 3 т. Т. 2 : Створення потоковідхилювальних бар'єрів і технології ізоляції / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2007. – 771 с. : іл.

3. Дячук, Н. С. Контроль за обводненням газових і газоконденсатних покладів і свердловин / Н. С. Дячук, А. В. Угриновський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – № 4. – С. 104-109.

4. Нагорняк, Роман Ігорович Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазонасичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Нагорняк Роман Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. : рис. – 17.

Вадим

Вітаю! Цікавить література по інженерній геодезії

Шановний Вадим! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Баран, П. І. Інженерна геодезія: Геодезичний супровід зведення висотних будівель: методичні вказівки для виконання курсового проекту / П. І. Баран. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с.
2. Баран, П. І. Топографія та інженерна геодезія: підручник / П. І. Баран, М. П. Марущак. – К. : Знання України, 2015. – 463 с. : іл., табл. – 463.
3. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : конспект лекцій. Ч. 5 : Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 163 с.
4. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.І / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 67 с.
5. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.ІІ / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 99 с.
6. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч. 4 / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 79 с.
7. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.3 / К. О. Бурак, В. П. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 87 с.
8. Войтенко, С. П. Інженерна геодезія : підручник / С. П. Войтенко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2012. – 574 с. : рис., табл. – 572-574.
9. Волосецький, Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – 2-ге вид. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 206 с.
10. Кравець, Я. С. Інженерна геодезія : лабор.практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 21 с.
11. Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія" / Пилип'юк Р.Г., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. – 50 с.

Олена

Допоможіть знайти літературу на тему: "Ринок нерухомості"

Шановна Олено! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Боднарук І. Л. Економіка та ринок нерухомості [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 141 с.
2. Боднарук І. Л. Економіка та управління нерухомістю [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 69 с.
3. Боднарук І. Л. Методологія оцінки нерухомості [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 94 с.
4. Боднарук І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019.- 213 c.

Валентин

Добрий день. Прошу допомоги в пошуку тез матеріалів V науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», ІФНТУНГ, 24-25 листопада 2015 р – Івано-Франківськ, 2015.
Дякую.

Шановний Валентин! На жаль матеріалів конференції в бібліотеці немає. Просимо звернутись на каф. методів та приладів контролю якості та сертифікації продукції (корус 1, кім. 315, e-mail: zarichna [at] nung [dot] edu [dot] ua). В бібліотеці є матеріали такої конференції за 2009 р.
Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. / Кісіль І.С., ред. – 25-26 листопада 2009 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 144 с.

Юлія Романишин

Добрий день,
Скажіть будь-ласка, чому мені не вдається переглянути та завантажити електронну версію навчального посібника: Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. - К.: Академвидав, 2014. - 455 с.
Електронний каталог показує наявність електронної версії цього посібника але при завантаженні пише, що виникла помилка.

Шановна Юлія! Необхідний Вам навчальний посібник Фіцула М.М. «Педагогіка вищої школи» не скачується з тієї причини, що він захищений авторським правом, і автор не надав дозволу бібліотеці на його розповсюдження онлайн.

Ала

Добрый день! Хочу уточнить - какие статьи Липского В.К. есть в сборнике Проблеми i перспективи транспортування нафти i газу : матеріали міжнародноі науково-технічноі конференций 1вано- Франківськ, 15-18 травня 2012 р.- Івано-Франківськ 2012. -348 с.

До збірника належать такі статті:
Минимизация экологических последствий магистральных нефтепроводов на стадии их эксплуатации / Д. П. Комаровский, В. К. Липский, В. Н. Журавлев, Л. М. Спириденок // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-18 трав. 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 155-157.

Методологическое обоснование разработки норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов в республике Беларусь / В. К. Липский, А. И. Бондарчук, И. А. Леонович, Т. С. Спириденок // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-18 трав. 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 165-167.

Липский В. К. Система защиты водных объектов при авариях на нефтепроводах / В. К. Липский // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-18 трав. 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 166-167.

Ала

Добрый день! Подскажите, пожалуйста на каких страницах опубликована следующая статья: Спириденок, Л.М. Техническое нормирование и стандартизация в области магистральных трубопроводов / Л. М. Спириденок, В. К. Липский // Проблемы и перспективы транспортировки нефти и газа: материалы Международной научно-технической конференции, 15–18 мая 2012. - Ивано-Франковск, 2012. - С. ?.

Шановна Алла! Вказана Вами стаття у даному збірнику відстуня.

Наталя

Не можжу знайти підручник, допоможіть, будь-ласка:
Сборник задач по охране труда в нефт. и газ. промышл. / А.В.Фомочкин и др. Учебное пособие. Часть І. - М.: МИНГ, 1989. - 108с.

Шановна Наталя! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Надя

Доброго дня. Знову недоступний для завантаження файл Полянська А. С. Ситуаційний менеджмент [Текст] : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / А. С. Полянська. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. — 64 с. — (Кафедра менеджменту і адміністрування). — 5 курс. Виправте будь ласка.

Шановна Надія! Файл вже доступний для завантаження. Спробуйте завантажити ще раз.

Мирослав

Доброго дня! Не працює сторінка "Пошук по електронному каталогу". В браузері ось такий текст:
Немає зв’язку із сайтом

Хост 194.44.112.131 відхилив запит на з’єднання.
Пошукайте за запитом "194 112 131 8180 libr DocSearchForm" у Google
ERR_CONNECTION_REFUSED

Шановний Мирослав! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз.

Надя

Доброго дня. Чому я не можу завантажити підручник " інфраструктура товарного ринку" Тараєвська Л.С. з бібліотеки? Вибиває " не вдалося завантажити файл!".

Доброго дня. Файл вже доступний для завантаження. Спробуйте завантажити ще раз.

Галя

Добрий день!!! мені необхідна інформація про електронні ресурси вашої бібліотеки представлені на сайті!!! Чи є якийсь матеріал на цю тему???

Шановна Галино! Спробуйте конкретніше сформулювати Ваш запит.

Світлана

На основі яких нормативних документів створена ваша Інструкція з технічної бібліотечної обробки документів в науково-технічній бібліотеці.Дякую!

Шановна Світлано! Для створення Інструкція з технічної бібліотечної обробки документів була використана фахова література.

Михайло

Доброго дня, чи є в наявності книжка
Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных уст­ройств. -Л.: Энергия, 1968.
Дякую!

Шановний Михайло ! Вказана Вами книги є тільки у паперовому вигляді. Цієї книгою Ви можете скористатися на абонементі наукової літератури.