Дисертації

Угриновський Андрій Васильович

kniga.png
Угриновський, Андрій Васильович
Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукціїї : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 24.04.14 / А. В. Угриновський. - Івано-Франківськ, 2013. - 175 с. : іл., рис., табл. - 162-175.