Дисертації

Руднік, Анатолій Андрійович

kniga.png
Руднік, Анатолій Андрійович
Методи підвищення ефективності транспортування газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 22.10.02 / А. А. Руднік. - Івано-Франківськ, 2002. - 166 с. - 157-165.

Рудко, Володимир Васильович

kniga.png
Рудко, Володимир Васильович
Підвищення працездатності компресорних станцій на основі діагностування стану газоперекачувальних агрегатів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.03.12 / В. В. Рудко. - Івано-Франківськ, 2011. - 155 с. - 144-155.

Рудко, Василь Петрович

kniga.png
Рудко, Василь Петрович
Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 01.07.05 / В. П. Рудко. - Івано-Франківськ, 2005. - 144 с. - 133-144.

Рудий, Сергій Мирославович

kniga.png
Рудий, Сергій Мирославович
Удосконалення технологій оброблень присвердловинної зони пласта з використанням борофтористоводневої кислоти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 05.04.13 / С. М. Рудий. - Івано-Франківськ, 2012. - 245 с. : рис., табл. - 190-205.

Рой, Микола Миколайович

kniga.png
Рой, Микола Миколайович
Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 17.10.14 / М. М. Рой. - Івано-Франківськ, 2014. - 174 с. : рис., табл. - 163-174.

Розгонюк, Василь Васильович

kniga.png
Розгонюк, Василь Васильович
Удосконалення методики діагностування технічного стану газопроводів при капітальному ремонті : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 31.05.00 / В. В. Розгонюк. - Івано-Франківськ, 1999. - 292 с. - 278-292.

Ровінський, Віктор Анатолійович

kniga.png
Ровінський, Віктор Анатолійович
Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 30.01.04 / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ, 2003. - 180 с. - 129-138.

Рибіцький, Ігор Володимирович

kniga.png
Рибіцький, Ігор Володимирович
Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 24.10.08 / І. В. Рибіцький. - Івано-Франківськ, 2008. - 194 с. - 137-148.

Рачкевич Руслан Володимирович

kniga.png
Рачкевич, Руслан Володимирович
Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 25.05.06 / Р. В. Рачкевич. - Івано-Франківськ, 2006. - 145 с. - 123-138.

Райтер, Петро Миколайович

kniga.png
Райтер, Петро Миколайович
Наукові засади та методи і система контролю складу газоводоконденсатних потоків з високим газовмістом : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.07.12 / П. М. Райтер. - Івано-Франківськ, 2012. - 405 с. - 318-353.