Дисертації

Зорін Денис Олексійович

kniga.png
Зорін, Денис Олексійович
Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 20.06.08 / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ, 2008. - 293 с. - 265-293.

Зейкан Олександр Юрійович

kniga.png
Зейкан, Олександр Юрійович
Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 14.10.11 / О. Ю. Зейкан. - Івано-Франківськ, 2011. - 221 с. - 208-221.

Здерка Тарас Васильович

kniga.png
Здерка, Тарас Васильович
Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Т. В. Здерка. - Івано-Франківськ, 2009. - 175 с. - 151-175.

Заячук Ярослав Іванович

kniga.png
Заячук, Ярослав Іванович
Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 16.06.09 / Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ, 2009. - 229 с. - Бібліогр. : с. 213-229.

Запухляк, Василь Богданович

kniga.png
Запухляк, Василь Богданович
Удосконалення техніки і технології проведення робіт з реконструкції і ремонту трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.02.11 / В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ, 2010. - 162 с. - 128-138.

Запухляк Іванна Богданівна

kniga.png
Запухляк, Іванна Богданівна
Економічний механізм енергозбереження газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.03.10 / І. Б. Запухляк. - К., 2010. - 245 с. - 228-245.

Заміховська Олена Леонідівна

kniga.png
Заміховська, Олена Леонідівна
Підвищення довговічності робочих органів електровідцентрових насосів для видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 02.10.07 / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ, 2007. - 202 с. - 151-160.

Зайцев Валерій Володимирович

kniga.png
Зайцев, Валерій Володимирович
Наукові основи ефективного транспортування стиснутого природного газу морськими акваторіями : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 19.11.13 / В. В. Зайцев. - Івано-Франківськ, 2013. - 323 с. : рис., табл. - 301-323.

Загорняк Володимир Богданович

kniga.png
Загорняк, Володимир Богданович
Економіко-організаційне забезпечення управління промисловою безпекою праці на нафтогазовидобувних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.07.10 / В. Б. Загорняк. - Івано-Франківськ, 2010. - 202 с. - 191-202.

Зікратий, Сергій Вікторович

kniga.png
Зікратий, Сергій Вікторович
Розробка методу діагностування заглибних електроустановок для видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 12.03.02 / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ, 2002. - 182 с. : 131-140