Автоматика

Назаренко Ігор Вікторович

kniga.png
Назаренко Ігор Вікторович
Моделі і методи побудови автоматизованих систем керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 04.12.15 / І. В. Назаренко. - Івано-Франківськ, 2015. - 225 с. : іл., табл. - 177-190.

Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна

kniga.png
Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об'єктами природокористування : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 30.10.14 / М. А. Шуфнарович. - Івано-Франківськ, 2014. - 196 с. : іл., рис. табл. - 142-156.

Бляут Юрій Євстахович

kniga.png
Бляут, Юрій Євстахович
Автоматична ідентифікація помпажних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 19.04.13 / Ю. Є. Бляут. - Івано-Франківськ, 2013. - 218 с. : рис., табл. - 173-186.

Демчина Микола Миколайович

kniga.png
Демчина, Микола Миколайович
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 27.09.13 / М. М. Демчина. - Івано-Франківськ, 2013. - 238 с. : іл., рис., табл. - 172-187.

Яцишин Микола Миколайович

kniga.png
Яцишин, Микола Миколайович
Комп'ютерне моделювання та прогнозування відкладення неорганічних речовин у стовбурі газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 10.06.11 / М. М. Яцишин. - Івано-Франківськ, 2011. - 172 с. - Бібліогр. : с. 163-172.

Сабат Наталія Василівна

kniga.png
Сабат, Наталія Василівна
Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.04.11 / Н. В. Сабат. - Івано-Франківськ, 2011. - 201 с. - Бібліогр. : с. 186-201.

Кропивницька Віталія Богданівна

kniga.png
Кропивницька, Віталія Богданівна
Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" : Дата захисту 05.10.07 / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ, 2007. - 176 с. - Бібліогр. : с. 148-162.

Ковалів Євстахій Осипович

kniga.pngКовалів, Євстахій Осипович
Оптимальне керування роботою багатоцехових компресорних стацій з різними типами приводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" : Дата захисту 23.12.05 / Є. О. Ковалів. - Івано-Франківськ, 2005. - 245 с. - Бібліогр. : с. 161-168.

Заячук Ярослав Іванович

kniga.png
Заячук, Ярослав Іванович
Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 16.06.09 / Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ, 2009. - 229 с. - Бібліогр. : с. 213-229.

Вовк Роман Богданович

kniga.pngВовк, Роман Богданович
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.10.12 / Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ, 2012. - 262 с. - Бібліогр. : с.190-206.

Збір матеріалів