Автоматика, Буріння свердловин, Геологія, Геофізика, Екологічна безпека, Економіка, Машини і агрегати, Машини нафтової та газової промисловості, Механізми державного управління, Прилади і методи контролю та визначення складу рочовин, Розробка нафтових і газових родовищ, Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

Волинський Дмитро Андрійович

kniga.png
Волинський Дмитро Андрійович
Прогнозування нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах великої протяжності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 31.05.16 / Д. А. Волинський. - Івано-Франківськ, 2016. - 181 с. - 137-146.

Побережна Любов Ярославівна

kniga.png
Побережна Любов Ярославівна
Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 27.05.16 / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ, 2016. - 136 с. : іл. - 116-132.

Вамболь Виола Владиславовна

kniga.png
Вамболь Виола Владиславовна
Научные основы экологически безопасной утилизации твердых углеродсодержащих отходов : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Экологическая безопасность" : Дата захисту 27.05.16 / В. В. Вамболь. - Кременчуг, 2016. - 367 с. : ил., рис., табл. - 300-336.

Малінін Володимир Володимирович

kniga.png
Малінін Володимир Володимирович
Механізми формування соціокультурної ідентичності в контексті реформування системи державного управління : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 03.06.16 / В. В. Малінін. - Одеса, 2016. - 236 с. - 190-222.

Мазур Анна Павлівна

kniga.png
Мазур Анна Павлівна
Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 22.04.16 / А. П. Мазур. - Івано-Франківськ, 2015. - 153 с. : іл., рис., табл. - 139-153.

Петруняк Володимир Ярославович

kniga.png
Петруняк Володимир Ярославович
Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.02.16 / В. Я. Петруняк. - Івано-Франківськ, 2015. - 144 с. : іл., рис., табл. - 123-136.

Цибуля Сергій Дмитрович

kniga.png
Цибуля Сергій Дмитрович
Науково-методологічні засади підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідного транспорту : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 10.12.15 / С. Д. Цибуля. - Чернігів, 2015. - 392 с. : табл. - 336-381.

Назаренко Ігор Вікторович

kniga.png
Назаренко Ігор Вікторович
Моделі і методи побудови автоматизованих систем керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 04.12.15 / І. В. Назаренко. - Івано-Франківськ, 2015. - 225 с. : іл., табл. - 177-190.

Банахевич Роман Юрійович

kniga.png
Банахевич Роман Юрійович
Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 19.11.15 / Р. Ю. Банахевич. - Івано-Франківськ, 2015. - 151 с. : іл. - 122-135.

Попович Василь Ярославович

kniga.png
Попович Василь Ярославович
Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 19.11.15 / В. Я. Попович. - Івано-Франківськ, 2015. - 144 с. : іл., рис. - 110-119.

Збір матеріалів