Дисертації

Худін Микола Валентинович

kniga.png
Худін, Микола Валентинович
Удосконалення техічних засобів імпульсно-хвильової дії на нафтогазоносні пласти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 22.10.13 / М. В. Худін. - Івано-Франківськ, 2013. - 142 с. : іл., рис. - 129-142.

Хомин Володимир Романович

kniga.png
Хомин, Володимир Романович
Геоекологічні засади пошуку вуглеводневого газу в слабопроникних породах-колекторах Карпатського регіону : дис. ... д-ра геол. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 01.11.13 / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ, 2013. - 306 с. : іл., рис. - 256-292.

Хомин Володимир Романович

kniga.png
Хомин, Володимир Романович
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.11.04 / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ, 2004. - 168 с. - 146-168.

Хашханов, Иса Геланаевич

kniga.png
Хашханов, Иса Геланаевич
Контроль технического состояния штанговой колонны глубинно-насосных установок для добычи нефти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Приборы и методы контроля и определения состава веществ" : Дата захисту 01.02.08 / И. Г. Хашханов. - Ивано-Франковск, 2007. - 218 с. - 154-165.

Харун Віктор Романович

kniga.png
Харун, Віктор Романович
Обгрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 23.11.04 / В. Р. Харун. - Івано-Франківськ, 2004. - 216 с. - 179-189.

Харитонов, Микола Борисович

kniga.png
Харитонов, Микола Борисович
Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними колекторами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 03.07.07 / М. Б. Харитонов. - Івано-Франківськ, 2007. - 190 с. - 147-156.

Хабер, Ірина Богданівна

kniga.png
Хабер, Ірина Богданівна
Удосконалення процесу управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.10.14 / І. Б. Хабер. - Івано-Франківськ, 2014. - 197 с. - 180-194.

Хруник Софія Ярославівна

kniga.png
Хруник, Софія Ярославівна
Підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива в цементному виробництві : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 05.03.15 / С. Я. Хруник. - Львів, 2014. - 179 с. : іл., рис., табл. - 141-160.