Геологія

Мазур Анна Павлівна

kniga.png
Мазур Анна Павлівна
Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 22.04.16 / А. П. Мазур. - Івано-Франківськ, 2015. - 153 с. : іл., рис., табл. - 139-153.

Бабко Ірина Миколаївна

kniga.png
Бабко, Ірина Миколаївна
Особливості формування візейського карбонатного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та перспективи його нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.06 / І. М. Бабко. - Івано-Франківськ, 2006. - 176 с. - 163-176.

Бенько Володимир Михайлович

kniga.png
Бенько, Володимир Михайлович
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) горизонтів центральної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.11 / В. М. Бенько. - Івано-Франківськ, 2011. - 202 с. - 185-202.

Гладун Василь Васильович

kniga.png
Гладун, Василь Васильович
Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 14.09.00 / В. В. Гладун. - К., 2000. - 363 с. - 313-330.

Гончаров Віктор Євгенійович

kniga.png
Гончаров, Віктор Євгенійович
Сублокальний геологічний прогноз нафтогазоперспективних об'єктів (на прикладі Талалаївського виступу Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.06 / В. Є. Гончаров. - Івано-Франківськ, 2006. - 196 с. - 183-196.

Гоптарьова Наталія Вікторівна

kniga.png
Гоптарьова, Наталія Вікторівна
Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ внутрішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 17.10.03 / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ, 2003. - 178 с. - 164-178.

Здерка Тарас Васильович

kniga.png
Здерка, Тарас Васильович
Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Т. В. Здерка. - Івано-Франківськ, 2009. - 175 с. - 151-175.

Колодій Іванна Володимирівна

kniga.png
Колодій, Іванна Володимирівна
Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 28.03.03 / І. В. Колодій. - Львів, 2002. - 253 с. - 240-253.

Колос Володимир Ярославович

kniga.png
Колос, Володимир Ярославович
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району : дис.... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 16.10.03 / В. Я. Колос. - Івано-Франківськ, 2003. - 221 с. - 183-203.

Куровець Сергій Сергійович

kniga.png
Куровець, Сергій Сергійович
Геологічні чинники формування олігоценових порід-колекторів внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 09.02.07 / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ, 2006. - 144 с. - 128-143.

Збір матеріалів