Дисертації

Ашикова, Евеліна Ібрагимівна

kniga.png
Ашикова, Евеліна Ібрагимівна
Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.12.14 / Е. І. Ашикова. - Івано-Франківськ, 2014. - 217 с. : табл. - 183-204.

Артим, Володимир Іванович

kniga.png
Артим, Володимир Іванович
Розвиток наукових основ оцінки впливу навантаженості на довговічність рухомих елементів свердловинного обладнання : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 03.06.08 / В. І. Артим. - Івано-Франківськ, 2008. - 375 с. - 367.

Артим Володимир Іванович.

kniga.png
Артим, Володимир Іванович
Підвищення працездатності шарошкових доліт, оснащених вставними композиційними зубками : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 18.02.02 / В. І. Артим. - Івано-Франківськ, 1999. - 146 с. - 133-146.

Артим Володимир Іванович

kniga.png
Артим, Володимир Іванович
Підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти і газу : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 23.11.10 / В. І. Артим. - Івано-Франківськ, 2010. - 389 с. - 293-321.

Андрусяк, Андрій Васильович

kniga.png
Андрусяк, Андрій Васильович
Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 11.10.12 / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ, 2012. - 179 с. - 151-156.

Андрощук Діана Володимирівна

kniga.png
Андрощук, Діана Володимирівна
Управління потенціалом підприємств з газопостачання та газифікації : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 10.12.10 / Д. В. Андрощук. - Хмельницький, 2010. - 266 с. - 249-266.

Адаменко Ярослав Олегович

kniga.png
Адаменко, Ярослав Олегович
Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 12.11.06 / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ, 2006. - 425 с. - 405-425.