Дисертації

Братах, Михайло Іванович

kniga.png
Братах, Михайло Іванович
Оцінка гідравлічного стану промислових газопроводів і розробка способу їх очистки : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 16.05.08 / М. І. Братах. - Івано-Франківськ, 2008. - 150 с. - 123-134.

Бортняк Олена Михайлівна

kniga.png
Бортняк, Олена Михайлівна
Підвищення рівня екологічної безпеки та енергозбереження на об'єктах нафтогазової промисловості : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 05.12.13 / О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ, 2013. - 180 с. - 151-160.

Бондаренко, Артем Юрьевич

kniga.png
Бондаренко, Артем Юрьевич
Магнитный коэрцитиметрический контроль технического состояния сварных соединений : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Приборы и методы контроля и определения состава веществ" : Дата захисту 02.03.07 / А. Ю. Бондаренко. - Ивано-Франковск, 2007. - 194 с. - 169-185.

Бондаренко Микола Олександрович

kniga.png
Бондаренко Микола Олександрович
Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 16.03.07 / М. О. Бондаренко. - К., 2006. - 351 с. - 321-343.

Бондарева Ліна Володимирівна

kniga.png
Бондарева Ліна Володимирівна
Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.03.15 / Л. В. Бондарева. - Одеса, 2014. - 262 с. - 192-225.

Болонний, Василь Тарасович

kniga.png
Болонний, Василь Тарасович
Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 25.05.06 / В. Т. Болонний. - Івано-Франківськ, 2005. - 237 с. - 175-185.

Боднар, Роман Тарасович

kniga.png
Боднар, Роман Тарасович
Розроблення методів та засобів контролю змочуваності твердих тіл рідинами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.11.06 / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ, 2006. - 278 с. - 196-205.

Боднар Галина Федорівна

kniga.png
Боднар, Галина Федорівна
Управління державно-приватними партнерствами на засадах гармонізації інтересів сторін : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 10.12.10 / Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ, 2010. - 205 с. - 179-205.

Богославець Володимир Васильович

kniga.png
Богославець, Володимир Васильович
Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 03.07.14 / В. В. Богославець. - Івано-Франківськ, 2014. - 165 с. : іл., рис., табл. - 143-159.

Бляут Юрій Євстахович

kniga.png
Бляут, Юрій Євстахович
Автоматична ідентифікація помпажних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 19.04.13 / Ю. Є. Бляут. - Івано-Франківськ, 2013. - 218 с. : рис., табл. - 173-186.