Нові надходження

Нові надходження

Сучасна політична лексика
ocinuvanna.jpg

Сучасна політична лексика : енцикл. слов.-довід. / Хома Н. М., ред. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 396 с.

Нові надходження літератури за липень-серпень 2020 року

kniga.png
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 72. – 309 с.

Нові надходження літератури за червень 2020 року

kniga.png
А66 Андрусів У. Я. Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 35 с.
А66 Москальчук Н. М. Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 148 с.

Нові надходження літератури за квітень-травень 2020 року

kniga.png
Електронні елементи та пристрої систем безпеки й охорони : навч. посіб. / Г. І. Барило, М. В. Вісьтак, З. Ю. Готра [та ін.] ; ред. З. Ю. Готра . - Чернівці : Рута, 2017. - 216 с.
З-26 Заміховська О. Л. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 186 с.

Нові надходження літератури за березень 2020 року

kniga.png
Юрчишин Г. М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття : навч. посіб. / Г. М. Юр-чишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – Ч. 1 : Творчий доробок художника Василя Дутки. – 180 с.

Нові надходження літератури за лютий 2020 року

kniga.png
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. –
Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 70. – 645 с.

Нові надходження літератури за cічень 2020 року

kniga.png1. 94(477)
Б61 Білінський В. Б. Україна-Русь : історичне дослідження : у 3 кн. / В. Б. Білінський. – Тернопіль : Богдан, 2018. – Кн. 1 : Споконвічна земля. – 384 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

Нові надходження літератури за грудень 2019 року

kniga.png
Руско Надія Михайлівна : біобліограф. покажч.: (з нагоди 30-річного ювілею молодої вченої) / упоряд. Л. М. Локотош, Х. Д.Струтин-ська. – Калуш : Петраш К. Т., 2019. – 68 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

Нові надходження літератури за листопад 2019 року

kniga.png
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2019. – Вип. 3 : Журналістські науки. - 171 с.

Нові надходження літератури за жовтень 2019 року

kniga.png
Науковий доробок доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Рудька Георгія Ілліча 1980-2019 рр. (I півріччя) : бібліогр. покажч. / упоряд. Ю. В. Бабич. – Київ-Чернівці : Букрек, 2019. – 120 с.

Збір матеріалів