Нові надходження

Нові надходження

Сучасна політична лексика
ocinuvanna.jpg

Сучасна політична лексика : енцикл. слов.-довід. / Хома Н. М., ред. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 396 с.

Нові надходження літератури за травень 2021 року

kniga.png
Адаменко Я. О. Виробнича практика : метод. рек. / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 14 с.

Нові надходження літератури за квітень 2021 року

kniga.png

Богатчук І. М. Виробнича практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 35 с.

Богатчук І. М. Технологічна практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 40 с.

Нові надходження літератури за березень 2021 року

kniga.png
Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / Д. Ф. Тимків, В. І. Шекета, О. С. Царева, М. Я. Бестильний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 164 с.

Нові надходження літератури за січень-лютий 2021 року

kniga.png
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / ред. З. А. Стоцько. – Львів : Львів. політехніка, 2019. – Вип. 53. – 110 с. : іл.

Нові надходження літератури за грудень 2020 року

kniga.png
Автомобільні двигуни : навч. посіб. / Р. В. Зінько, Б. Р. Бучківський, В. М. Зіркевич, А. М. Андрієнко. – Львів : АСВ, 2011. – 189 с.

Нові надходження літератури за листопад 2020 року

kniga.png
Більченко О. В. Матеріалознавство : навч. посіб. / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода. – Київ : Кондор, 2018. – 154 с.

Нові надходження літератури за жовтень 2020 року

kniga.png
Господарський кодекс України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 05.02.2019 р. – Суми : НОТІС, 2019. – 184 с.

Нові надходження літератури за липень-серпень 2020 року

kniga.png
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 72. – 309 с.

Нові надходження літератури за червень 2020 року

kniga.png
А66 Андрусів У. Я. Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 35 с.
А66 Москальчук Н. М. Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 148 с.

Збір матеріалів