Дисертації

Журавльов Олександр Юрійович

kniga.png
Журавльов, Олександр Юрійович
Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової прмисловості" : Дата захисту 04.06.02 / О. Ю. Журавльов. - Івано-Франківськ, 2002. - 207 с. - 177-189.

Журавель Олександр Михайлович

kniga.png
Журавель, Олександр Михайлович
Геоінформаційна система регіонального просторового прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 01.11.13 / О. М. Журавель. - Івано-Франківськ, 2013. - 138 с. : іл., рис., табл. - 127-137.