Дисертації

Воробйов Вадим Миколайович

kniga.png
Воробйов, Вадим Миколайович
Удосконалення опори шпинделя вибійного двигуна та покращення умов її роботи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 20.10.02 / В. М. Воробйов. - Івано-Франківськ, 2002. - 135 с. - 114-124.

Вольченко Дмитро Олександрович

kniga.png
Вольченко, Дмитро Олександрович
Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 21.05.04 / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ, 2003. - 253 с. - 192-205.

Водянка Віра Романівна

kniga.png
Водянка, Віра Романівна
Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об'єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 25.10.12 / В. Р. Водянка. - К., 2012. - 193 с. - 144-160.

Вовк Роман Богданович

kniga.pngВовк, Роман Богданович
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.10.12 / Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ, 2012. - 262 с. - Бібліогр. : с.190-206.

Воєвідко Ігор Володимирович

kniga.png
Воєвідко Ігор Володимирович
Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 11.10.07 / І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ, 2007. - 363 с. - 339-363.

Власюк, Ярослав Михайлович

kniga.png
Власюк, Ярослав Михайлович
Вдосконалення засобів і нормативної документації для метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 02.11.12 / Я. М. Власюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 142 с. - 130-142.

Витязь Олег Юлійович

kniga.png
Витязь Олег Юлійович
Удосконалення технології буріння свердловин долотами ріжучого типу з використанням наддолотних віброзахисних пристроїв : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 02.07.01 / О. Ю. Витязь. - Івано-Франківськ, 2001. - 176 с. - 166-175.

Венгринюк Тетяна Петрівна

kniga.png
Венгринюк, Тетяна Петрівна
Розроблення ізоляційно-композитного покриття для підвищення міцності нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 25.06.13 / Т. П. Венгринюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 170 с. : іл., рис., табл. - 154-170.

Величкович Андрій Семенович

kniga.png
Величкович, Андрій Семенович
Розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів та їх систем для бурових амортизаторів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 19.02.00 / А. С. Величкович. - Івано-Франківськ, 1999. - 138 с. - 130-138.

Векерик, Віталій Васильович

kniga.png
Векерик, Віталій Васильович
Акустичний контроль геометричних параметрів обсадних колон в свердловині : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 09.07.04 / В. В. Векерик. - Івано-Франківськ, 2004. - 210 с. - 159-178.