Дисертації

Сусак, Олександр Михайлович

kniga.png
Сусак, Олександр Михайлович
Закономірності формування газонасиченого порового об'єму сховищ з газовим режимом роботи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 02.11.07 / О. М. Сусак. - Івано-Франківськ, 2007. - 142 с. - 131-142.

Сусак Олександр Михайлович

kniga.png
Сусак, Олександр Михайлович
Закономірності формування газонасиченого порового об'єму сховищ з газовим режимом роботи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 02.11.07 / О. М. Сусак. - Івано-Франківськ, 2007. - 142 с. - 131-142.

Судаков, Андрей Константинович

kniga.png
Судаков, Андрей Константинович
Научные основы технологии оборудования буровых скважин криогенно-гравийными фильтрами : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" : Дата захисту 16.10.14 / А. К. Судаков. - Днепропетровск, 2014. - 412 с. : ил., рис., табл. - 288-310.

Струк Наталія Петрівна

kniga.png
Струк, Наталія Петрівна
Удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 12.05.10 / Н. П. Струк. - К., 2010. - 181 с. - 165-181.

Сторож Ярослав Богданович

kniga.png
Сторож, Ярослав Богданович
Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 05.07.06 / Я. Б. Сторож. - Івано-Франківськ, 2006. - 248 с. - 200-212.

Стефанова Оксана Адольфівна

kniga.png
Стефанова, Оксана Адольфівна
Механізми державного управління у сфері надання соціальнних послуг особам похилого віку : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 25.07.12 / О. А. Стефанова. - Х., 2012. - 220 с. - 201-219.

Стефанишин Оксана Іванівна

kniga.png
Стефанишин, Оксана Іванівна
Прогнозування та підвищення ресурсу редукторів верстатів-гойдалок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 01.06.12 / О. І. Стефанишин. - Івано-Франківськ, 2012. - 240 с. - 205-221.

Стефанишин Лілія Стефанівна

kniga.png
Стефанишин, Лілія Стефанівна
Управління матеріальними потоками в системі виробничого менеджменту (на прикладі газорозподільних підприємств) : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.12.11 / Л. С. Стефанишин. - Івано-Франківськ, 2011. - 178 с. - 159-216.

Степанюк Галина Сергіївна

kniga.png
Степанюк, Галина Сергіївна
Еколого-економічний реінжиніринг виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 16.11.11 / Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ, 2011. - 272 с. - 247-272.

Степ'юк, Михайло Дмитрович

kniga.png
Степ'юк, Михайло Дмитрович
Удосконалення методів обслуговування обладнання компресорних станцій для підвищення експлуатаційної надійності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 13.05.10 / М. Д. Степ'юк. - Івано-Франківськ, 2010. - 189 с. - 191-202.