Дисертації

Орфанова, Марія Михайлівна

kniga.png
Орфанова, Марія Михайлівна
Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 21.12.06 / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ, 2006. - 209 с. - 168-190.

Орфанова Марія Михайлівна

kniga.png
Орфанова, Марія Михайлівна
Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 16.04.08 / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ, 2008. - 215 с. - 180-215.

Орловський, Віталій Миколайович

kniga.png
Орловський, Віталій Миколайович
Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площах Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 16.09.08 / В. М. Орловський. - Івано-Франківськ, 2008. - 187 с. - 168-220.

Онищук Станіслав Юрійович

kniga.png
Онищук, Станіслав Юрійович
Підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки при високому вмісті парафінів та корозійних агентів у продукції свердловини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 28.04.11 / С. Ю. Онищук. - Івано-Франківськ, 2010. - 207 с. - 149-160.

Онацко Роман Георгійович

kniga.png
Онацко, Роман Георгійович
Обгрунтування раціональних режимів роботи свердловинних струминних насосів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 05.07.06 / Р. Г. Онацко. - Івано-Франківськ, 2005. - 153 с. - 138-153.

Олейник, Елена Михайловна

kniga.png
Олейник, Елена Михайловна
Неразрушающий контроль качества машиностроительных конструкций методом электронной ширографии : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Приборы и методы контроля и определения состава веществ" : Дата захисту 16.04.04 / Е. М. Олейник. - К., 2004. - 208 с. - 184-197.

Окрепкий Роман Миколайович

kniga.png
Окрепкий, Роман Миколайович
Геологічні умови формування важких високов'язких нафт і перспективи пошуків їх покладів в нафтогазоносних регіонах України : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.06.03 / Р. М. Окрепкий. - Івано-Франківськ, 2003. - 141 с. - 136-141.