Дисертації

Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна

kniga.png
Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об'єктами природокористування : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 30.10.14 / М. А. Шуфнарович. - Івано-Франківськ, 2014. - 196 с. : іл., рис. табл. - 142-156.

Штаєр, Лідія Омелянівна

kniga.png
Штаєр, Лідія Омелянівна
Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 05.11.10 / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ, 2010. - 232 с. - 168-179.

Шологон Вікторія Денисівна

kniga.png
Шологон, Вікторія Денисівна
Розробка заходів підвищення ефективності експлуатації холодильників газу на компресорних станціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 25.06.13 / В. Д. Шологон. - Івано-Франківськ, 2013. - 138 с. : іл., рис., табл. - 127-138.

Шмандровський Любомир Євстахійович

kniga.png
Шмандровський, Любомир Євстахійович
Підвищення довговічності опор шарошкових бурових доліт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 22.03.12 / Л. Є. Шмандровський. - Івано-Франківськ, 2011. - 148 с. - 126-140.

Шкіца Леся Євстахіївна

kniga.png
Шкіца, Леся Євстахіївна
Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : дис. ... д-ра техн. наук, спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 25.09.06 / Л. Є. Шкіца. - Івано-Франківськ, 2006. - 378 с. - 292-321.

Шимко, Роман Ярославович

kniga.png
Шимко, Роман Ярославович
Методи розрахунку процесів формування і експлуатації підземних сховищ газу України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 17.09.03 / Р. Я. Шимко. - Івано-Франківськ, 2003. - 163 с. - 153-163.

Шийко Віра Ігорівна

kniga.png
Шийко, Віра Ігорівна
Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / В. І. Шийко. - Івано-Франківськ, 2012. - 254 с. - 189-208.

Шевченко, Ігор Миколайович

kniga.png
Шевченко, Ігор Миколайович
Особливості інтенсифікації припливу вуглеводнів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого теригенного колектора : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 28.05.04 / І. М. Шевченко. - Івано-Франківськ, 2003. - 175 с. - 155-164.

Шевченко Валентина Миколаївна

kniga.png
Шевченко, Валентина Миколаївна
Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / В. М. Шевченко. - Дніпропетровськ, 2011. - 223 с. - 205-223.

Швидкий Едуард Анатолійович

kniga.png
Швидкий, Едуард Анатолійович
Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / Е. А. Швидкий. - Івано-Франківськ, 2012. - 194 с. - 159-194.