Дисертації

Незамай, Борис Сергійович

kniga.png
Незамай, Борис Сергійович
Метод та пристрій контролю напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів за їх формою перерізу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 11.04.08 / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ, 2007. - 166 с. - 129-137.

Недбайло, Олексій Миколайович

kniga.png
Недбайло, Олексій Миколайович
Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, ремонті і експлуатації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 21.05.04 / О. М. Недбайло. - Херсон, 2004. - 176 с. - 165-175.

Ніколаєв, Олександр Вікторович

kniga.png
Ніколаєв, Олександр Вікторович
Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 04.07.03 / О. В. Ніколаєв. - Івано-Франківськ, 2003. - 166 с. - 146-152.

Ніколаєв Віталій Вікторович

kniga.png
Ніколаєв Віталій Вікторович
Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 31.03.15 / В. В. Ніколаєв. - Івано-Франківськ, 2015. - 126 с. : іл., рис. - 115-126.

Наслєднікова Майя Анатоліївна

kniga.png
Наслєднікова, Майя Анатоліївна
Підвищення екологічної безпеки на об'єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 18.10.11 / М. А. Наслєднікова. - Івано-Франківськ, 2011. - 191 с. - 136-145.