Дисертації

Мрозек Роман Євгенійович

kniga.png
Мрозек, Роман Євгенійович
Удосконалення техніки та технології відбору керна в похило спрямованих та горизонтальних свердловинах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 09.07.04 / Р. Є. Мрозек. - Івано-Франківськ, 2004. - 154 с. - Бібліогр. : с. 118-127.

Мончак Юрій Львович

kniga.png
Мончак, Юрій Львович
Геодинамічний розвиток Українських Карпат і його вплив на особливості формування піщано-конгломератових товщ та їх нафтогазоносність : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 02.11.07 / Ю. Л. Мончак. - Івано-Франківськ, 2007. - 150 с. - 134-191.

Молодецький, Ігор Анатолійович

kniga.png
Молодецький, Ігор Анатолійович
Розробка технології та технічних засобів неруйнівного контролю фізико-механічних характеристик нафтогазового обладнання та інструменту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 29.10.99 / І. А. Молодецький. - Івано-Франківськ, 1999. - 144 с. : 118-129.

Михалевич, Олег Тадейович

kniga.png
Михалевич, Олег Тадейович
Резерви покращення експлуатаційних параметрів складних газотранспортних систем : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 19.02.08 / О. Т. Михалевич. - Івано-Франківськ, 2007. - 229 с. - 182-194.

Михайлюк Василь Володимирович

kniga.png
Михайлюк, Василь Володимирович
Підвищення ефективності експлуатації різьбових з'єднань насосних штанг : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 23.10.13 / В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 153 с. : іл., рис. - 142-153.

Михайлів Ірина Романівна

kniga.png
Михайлів, Ірина Романівна
Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 28.02.03 / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ, 2002. - 166 с. - 152-166.

Миндюк, Валентин Дмитрович

kniga.png
Миндюк, Валентин Дмитрович
Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 23.09.14 / В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ, 2014. - 181 с. : іл., рис., табл. - 123-134.

Мендела Ірина Ярославівна

kniga.png
Мендела, Ірина Ярославівна
Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічноіі діяльності)" : Дата захисту 17.11.09 / І. Я. Мендела. - Івано-Франківськ, 2009. - 204 с. - 182-190.

Мельничук Петро Миколайович

kniga.png
Мельничук, Петро Миколайович
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 09.12.05 / П. М. Мельничук. - Івано-Франківськ, 2005. - 156 с. - 141-156.

Мельниченко, Юрій Гримиславович

kniga.png
Мельниченко, Юрій Гримиславович
Прогнозування нестаціонарних процесів в складних газотранспортних системах при аварійних ситуаціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 07.07.10 / Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ, 2010. - 140 с. - 122-133.