Дисертації

Друк Вікторія Василівна

kniga.png
Друк, Вікторія Василівна
Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 26.07.12 / В. В. Друк. - Івано-Франківськ, 2012. - 209 с. - 181-209.

Дригулич Петро Григорович

kniga.png
Дригулич, Петро Григорович
Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об'єктами нафтогазового комплексу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 16.04.08 / П. Г. Дригулич. - Івано-Франківськ, 2008. - 199 с. : 177-193.

Драгілєв, Андрій Володимирович

kniga.png
Драгілєв, Андрій Володимирович
Визначення залишкових напружень і оцінка їх впливу на довговічність кільцевих зварних з'єднань трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 05.07.06 / А. В. Драгілєв. - Львів, 2006. - 162 с. - 134-158.

Доценко, Євген Романович

kniga.png
Доценко, Євген Романович
Контроль механічних характеристик конструкційних сталей за їх питомим електричним опором : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 05.11.10 / Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ, 2010. - 193 с. - 127-140.

Дорошенко, Ярослав Васильович

kniga.png
Дорошенко, Ярослав Васильович
Розробка методів локалізації пошкоджень газопроводу для проведення ремонтних робіт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 06.10.06 / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ, 2006. - 155 с. - 130-141.

Долішній, Богдан Семенович

kniga.png
Долішній, Богдан Семенович
Метод і пристрій контролю працездатності ливарних автоматичних ліній : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовини" : Дата захисту 25.09.03 / Б. С. Долішній. - Івано-Франківськ, 2003. - 175 с. - 190-196.

Долішній, Богдан Васильович

kniga.png
Долішній, Богдан Васильович
Підвищення ефективності використання теплоти відпрацьованих газів газомотокомпресорів : дис. ... канд. техн. наук, : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 24.06.03 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ, 2003. - 179 с. - 167-178.

До уваги читачів каталогу дисертацій

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки складає 284 примірники. В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями.

Дмитренко, Вікторія Іванівна

kniga.png
Дмитренко, Вікторія Іванівна
Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідроутворення із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 10.12.09 / В. І. Дмитренко. - Івано-Франківськ, 2009. - 200 с. - 178-200.

Дивоняк Юлія Ігорівна

kniga.png
Дивоняк, Юлія Ігорівна
Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 03.07.14 / Ю. І. Дивоняк. - Х., 2014. - 234 с. : іл., рис., табл. - 181-207.