Теорія та історія державного управління

Jasinska Joanna

kniga.png
Jasinska Joanna
Zmiany w organizacjach: sprawne zarzadzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiagania sukcesu : [монографія] : Дата захисту 06.06.16 / J. Jasinska. - Warszawa, 2015. - 546 с. - 506-541.

Івасенко Сергій Миколайович

kniga.png
Івасенко Сергій Миколаєвич
Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 03.06.16 / С. М. Івасенко. - К., 2015. - 199 с. - 171-192.

Халавка Тарас Богданович

kniga.png
Халавка Тарас Богданович
Державне регулювання процесів міжетнічної інтеграції у прикордонних регіонах: теоретичний аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 25.03.16 / Т. Б. Халавка. - Івано-Франківськ, 2015. - 211 с. - 173-194.

Сорока Оксана Ярославівна

kniga.png
Сорока Оксана Ярославівна
Державне регулювання методичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 25.03.16 / О. Я. Сорока. - Івано-Франківськ, 2015. - 194 с. - 172-194.

Булгаков Ігор Миколайович

kniga.png
Булгаков Ігор Миколайович
Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 10.07.15 / І. М. Булгаков. - Одеса, 2015. - 265 с. : табл. - 200-231.

Пістракевич Олена Володимирівна

kniga.png
Пістракевич Олена Володимирівна
Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 10.07.15 / О. В. Пістракевич. - К., 2015. - 202 с. - 173-193.

Проців Олег Романович

kniga.png
Проців Олег Романович
Актуальність історичного досвіду Галичини кінця XIX - початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 05.03.15 / О. Р. Проців. - Львів, 2014. - 254 с. - 230-239.

Книш, Павло Васильович

kniga.png
Книш, Павло Васильович
Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 04.12.14 / П. В. Книш. - Івано-Франківськ, 2014. - 243 с. : табл. - 196-237.

Попович, Володимир Васильович

kniga.png
Попович, Володимир Васильович
Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 04.12.14 / В. В. Попович. - Івано-Франківськ, 2014. - 175 с. - 149-170.

Збір матеріалів