Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

Волинський Дмитро Андрійович

kniga.png
Волинський Дмитро Андрійович
Прогнозування нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах великої протяжності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 31.05.16 / Д. А. Волинський. - Івано-Франківськ, 2016. - 181 с. - 137-146.

Банахевич Роман Юрійович

kniga.png
Банахевич Роман Юрійович
Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 19.11.15 / Р. Ю. Банахевич. - Івано-Франківськ, 2015. - 151 с. : іл. - 122-135.

Заєць Віктор Олександрович

kniga.png
Заєць Віктор Олександрович
Підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу в багатопластових покладах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.10.15 / В. О. Заєць. - Івано-Франківськ, 2015. - 177 с. - 130-140.

Якимів Микола Мирославович

kniga.png
Якимів Микола Мирославович
Вдосконаленння методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.10.15 / М. М. Якимів. - Івано-Франківськ, 2015. - 147 с. - 108-120.

Григорський Станіслав Ярославович

kniga.png
Григорський Станіслав Ярославович
Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.09.15 / С. Я. Григорський. - Івано-Франківськ, 2015. - 187 с. : рис. - 175-187.

Стасюк Роман Богданович

kniga.png
Стасюк Роман Богданович
Удосконалення методів діагностування витоків з газових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.09.15 / Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ, 2015. - 142 с. : рис. - 128-137.

Ніколаєв Віталій Вікторович

kniga.png
Ніколаєв Віталій Вікторович
Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 31.03.15 / В. В. Ніколаєв. - Івано-Франківськ, 2015. - 126 с. : іл., рис. - 115-126.

Басараб Роман Миколайович

kniga.png
Басараб, Роман Миколайович
Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів на основі діагностування їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.06.14 / Р. М. Басараб. - Львів, 2014. - 169 с. : іл., рис., табл. - 148-163.

Савула, Роман Степанович

kniga.png
Савула, Роман Степанович
Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 28.01.14 / Р. С. Савула. - Львів, 2013. - 175 с. : іл., рис., табл. - 152-174.

Андрусяк, Андрій Васильович

kniga.png
Андрусяк, Андрій Васильович
Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 11.10.12 / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ, 2012. - 179 с. - 151-156.

Збір матеріалів