Розробка нафтових і газових родовищ

Петруняк Володимир Ярославович

kniga.png
Петруняк Володимир Ярославович
Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.02.16 / В. Я. Петруняк. - Івано-Франківськ, 2015. - 144 с. : іл., рис., табл. - 123-136.

Кондрат, Олександр Романович

kniga.png
Кондрат, Олександр Романович
Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 25.12.14 / О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ, 2014. - 365 с. : рис., табл. - 324-360.

Рой, Микола Миколайович

kniga.png
Рой, Микола Миколайович
Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 17.10.14 / М. М. Рой. - Івано-Франківськ, 2014. - 174 с. : рис., табл. - 163-174.

Дивоняк Юлія Ігорівна

kniga.png
Дивоняк, Юлія Ігорівна
Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 03.07.14 / Ю. І. Дивоняк. - Х., 2014. - 234 с. : іл., рис., табл. - 181-207.

Угриновський Андрій Васильович

kniga.png
Угриновський, Андрій Васильович
Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукціїї : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 24.04.14 / А. В. Угриновський. - Івано-Франківськ, 2013. - 175 с. : іл., рис., табл. - 162-175.

Бейзик, Ольга Семенівна

kniga.png
Бейзик, Ольга Семенівна
Підвищення якості розкриття продуктивних горизонтів на родовищах Прикарпаття : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових і газових свердловин" : Дата захисту 08.12.11 / О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ, 2011. - 190 с. - 177-190.

Гутак, Олександр Ігорович

kniga.png
Гутак, Олександр Ігорович
Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.04.13 / О. І. Гутак. - Івано-Франківськ, 2012. - 146 с. : іл., рис. - 130-146.

Дмитренко, Вікторія Іванівна

kniga.png
Дмитренко, Вікторія Іванівна
Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідроутворення із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 10.12.09 / В. І. Дмитренко. - Івано-Франківськ, 2009. - 200 с. - 178-200.

Єгер, Дмитро Олександрович

kniga.png
Єгер, Дмитро Олександрович
Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 26.12.03 / Д. О. Єгер. - Івано-Франківськ, 2003. - 356 с. - 323-345.

Кунцяк, Роман Ярославович

kniga.png
Кунцяк, Роман Ярославович
Удосконалення технології буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин в нестійких породах (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 08.12.11 / Р. Я. Кунцяк. - Івано-Франківськ, 2011. - 173 с. - 161-173.

Збір матеріалів