Дисертації

Щупак, Ігор Володимирович

kniga.png
Щупак, Ігор Володимирович
Удосконалення методів контролю технічного стану газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.07.12 / І. В. Щупак. - Івано-Франківськ, 2012. - 191 с. - 146-159.

Щербій, Руслан Богданович

kniga.png
Щербій, Руслан Богданович
Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 17.10.14 / Р. Б. Щербій. - Івано-Франківськ, 2014. - 187 с. : рис., табл. - 156-166.