Дисертації

Єгер, Дмитро Олександрович

kniga.png
Єгер, Дмитро Олександрович
Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 26.12.03 / Д. О. Єгер. - Івано-Франківськ, 2003. - 356 с. - 323-345.

Євчук, Ольга Василівна

kniga.png
Євчук, Ольга Василівна
Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 26.10.04 / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ, 2004. - 182 с. - 120-128.