Механізми державного управління

Малінін Володимир Володимирович

kniga.png
Малінін Володимир Володимирович
Механізми формування соціокультурної ідентичності в контексті реформування системи державного управління : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 03.06.16 / В. В. Малінін. - Одеса, 2016. - 236 с. - 190-222.

Бондарева Ліна Володимирівна

kniga.png
Бондарева Ліна Володимирівна
Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.03.15 / Л. В. Бондарева. - Одеса, 2014. - 262 с. - 192-225.

Кернична, Анджеліка Євгенівна

kniga.png
Кернична, Анджеліка Євгенівна
Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.12.14 / А. Є. Кернична. - Івано-Франківськ, 2014. - 197 с. : табл. - 172-196.

Ашикова, Евеліна Ібрагимівна

kniga.png
Ашикова, Евеліна Ібрагимівна
Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.12.14 / Е. І. Ашикова. - Івано-Франківськ, 2014. - 217 с. : табл. - 183-204.

Баран Марія Петрівна

kniga.png
Баран, Марія Петрівна
Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / М. П. Баран. - Івано-Франківськ, 2011. - 248 с. - 217-248.

Герасимова Оксана Анатоліївна

kniga.png
Герасимова, Оксана Анатоліївна
Формування та реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні аспекти : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 18.05.12 / О. А. Герасимова. - Х., 2012. - 253 с. - 225--253.

Горобець Інна Віталіївна

kniga.png
Горобець, Інна Віталіївна
Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 25.07.12 / І. В. Горобець. - Одеса, 2011. - 207 с. - 173-194.

Грицяк Наталія Василівна

kniga.png
Грицяк, Наталія Василівна
Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 28.09.12 / Н. В. Грицяк. - Івано-Франківськ, 2012. - 225 с. - 195-225.

Доротич Сергій Іванович

kniga.png
Доротич, Сергій Іванович
Механізми державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 29.04.11 / С. І. Доротич. - К., 2010. - 225 с. : 194-225.

Друк Вікторія Василівна

kniga.png
Друк, Вікторія Василівна
Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 26.07.12 / В. В. Друк. - Івано-Франківськ, 2012. - 209 с. - 181-209.

Збір матеріалів