Віртуальні презентації

н/д

Основи комп‘ютерної графіки

Третє тисячоліття характеризується широким застосуванням комп`ютерних технологій, у тому числі і комп`ютерної графіки. У наш час вони проникають в усі сфери життя суспільства: техніку, економіку, політику, мистецтво
навіть побут. Сучасна комп`ютерна графіка широко застосовується в галузі автоматизації проектування (літаків, автомобілів) та автоматизації виробництва, для наукових досліджень у комп`ютерній та електронній техніці, медицині, видавничій діяльності, в рекламі, кіно, телебаченні та інших засобах масової інформації.

Туристична Україна

Україна багата на будь-які туристичні принади для мандрівників, які прагнуть дізнатися більше про навколишній світ, народи, що населяють її, їх історію і народні звичаї. Безмежні степи, густі ліси, гаї, високі гори, теплі і ласкаві моря, широкі річки, лабіринти печер – це не може не привертати туристів. Додайте до цього численні природні скарби – дендрологічні парки, багаті музейні колекції, історичні й культурні ландшафти й унікальні творіння ремісників і картина стає по-справжньому незабутньою.

Методи контролю якості та технічна діагностика нафтогазового обладнання

Забезпечення якості продукції неможливе без розробки і застосування різноманітних методів контролю. В останній час контроль і технічна діагностика стали штатною технологічною операцією в нафтогазовій промисловості на всіх етапах – буріння нафтових і газових свердловин, видобування, транспортування вуглеводневих енергоносіїв до споживачів.

Книги - джерело знання й освіти

Місяць вересень багатий на такі свята як День знань, День вчителя, День бібліотекаря. Всі ці свята нерозривно пов’язані з книгою - незмінним супутником в освіті, вихованні та підвищенні духовного розвитку людини. Великий педагог В. Сухомлинський сказав: «Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною».

Буктрейлер історично-презентаційного видання до 50-річчя від дня заснування ІФНТУНГ

kniga.png

Метрологія – наука про вимірювання

Науково-технічний прогрес у науці і техніці значно посилив її роль. Без випереджуючого розвитку метрології неможливий прогрес багатьох напрямків науки і техніки і передусім розробки нових сучасних засобів вимірювання і їх практичне використання.
Сучасна інформаційно-вимірювальна техніка відкрила нашій державі шлях на світову арену, це стало можливим завдяки забезпеченню міжнародної єдності вимірювань та одноманітності мір. Зараз Україна є активним членом багатьох міжнародних організацій: Міжнародної організації зі стандартизації, Міжнародної організації законодавчої метрології, Міжнародного комітету мір та ваг, міжнародної електротехнічної комісії.

Земельні ресурси та кадастр нерухомості

Земля – це основний елемент виробництва, за допомогою якого створюються матеріальні цінності. Вона стала базисом усіх процесів життєдіяльності суспільства.
З часу проведення земельної реформи в Україні якісно змінилися земельні відносини, структура землеволодінь і землекористувань, запроваджено плату за землю, оренду земельних ділянок, їх купівлю-продаж. Це вимагає від оцінювачів спеціальних знань в галузі землеустрою і кадастру, ґрунтознавства, земельного права, економіки, планування територій та інше.

Фінансова глобалізація: сутність та наслідки

Глобалізація – складна і багатоаспектна проблема, за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем, які стосуються всього людства. Глобалізації сприяє наявність міжнародних фінансових організацій, членами яких є більшість країн, які здійснюють операції на міжнародних фінансових ринках. Крім того, ця система є глобальною внаслідок існування глобальних комунікацій і міжнародних фінансів. Через створення глобальних комунікацій більшість фінансових операцій набули спекулятивного характеру. Глобальна комунікаційна система дає змогу суб’єктам міжнародних фінансів здійснювати фінансові операції цілодобово. Це спричиняє безперервний рух спекулятивного капіталу і постійні загрози фінансової кризи для місцевих валютних ринків.

Орієнтири інноваційної політики в Україні

Термін “інновація” вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер у 1911 році в праці “Теорія економічного розвитку”.
З розвитком економіки поняття “інновація” набуло більш широкого змісту і відноситься тепер не тільки до сфери технології виробництва, а поширюється на організаційні, фінансові і будь-які інші методи, які сприяють функціонуванню підприємств. Інноваціями називають новинки у сфері управління кадрами торговельної політики, використання функціональних структур і т.д. На даний час існує безліч визначень терміну “інновація”. У світі поширені два основні підходи щодо тлумачення цього терміну:

Збір матеріалів