Віртуальні презентації

н/д

Книг заповітні сторінки допомагають людям жити

Сучасний світ високотехнологічних пристроїв дозволяє нам подорожувати, спілкуватись, читати, не виходячи з дому. Ті ж самі функції, тільки у більш глибокому і розгорнутому вигляді виконує книга. У світі існує безліч книг, різних за характером та призначенням: одні розважають, інші виховують кращі людські якості та допомагають пізнати світ. Знання, що ми отримуємо із книг, дозволяють нам рухатися вперед, не витрачаючи час на відкриття того, що вже комусь відомо. Книзі ми завдячуємо тим, що й сьогодні можемо насолоджуватися шедеврами давньої літератури.

На допомогу майбутньому інженеру-геодезисту

За нинішнього високого рівня індустріалізації будівельного виробництва інженерно-геодезичні роботи є невід’ємною частиною технологічних процесів при вишукуваннях, проектуванні, будівництві й експлуатації будівельних споруд.Широке впровадження сучасних високопродуктивних геодезичних приладів та устаткування, технологій виконання геодезичних робіт сприяє вдосконаленню будівництва та монтажу об’єктів, підвищенню їх якості та економічності.

Основи комп‘ютерної графіки

Третє тисячоліття характеризується широким застосуванням комп`ютерних технологій, у тому числі і комп`ютерної графіки. У наш час вони проникають в усі сфери життя суспільства: техніку, економіку, політику, мистецтво
навіть побут. Сучасна комп`ютерна графіка широко застосовується в галузі автоматизації проектування (літаків, автомобілів) та автоматизації виробництва, для наукових досліджень у комп`ютерній та електронній техніці, медицині, видавничій діяльності, в рекламі, кіно, телебаченні та інших засобах масової інформації.

Туристична Україна

Україна багата на будь-які туристичні принади для мандрівників, які прагнуть дізнатися більше про навколишній світ, народи, що населяють її, їх історію і народні звичаї. Безмежні степи, густі ліси, гаї, високі гори, теплі і ласкаві моря, широкі річки, лабіринти печер – це не може не привертати туристів. Додайте до цього численні природні скарби – дендрологічні парки, багаті музейні колекції, історичні й культурні ландшафти й унікальні творіння ремісників і картина стає по-справжньому незабутньою.

Методи контролю якості та технічна діагностика нафтогазового обладнання

Забезпечення якості продукції неможливе без розробки і застосування різноманітних методів контролю. В останній час контроль і технічна діагностика стали штатною технологічною операцією в нафтогазовій промисловості на всіх етапах – буріння нафтових і газових свердловин, видобування, транспортування вуглеводневих енергоносіїв до споживачів.

Книги - джерело знання й освіти

Місяць вересень багатий на такі свята як День знань, День вчителя, День бібліотекаря. Всі ці свята нерозривно пов’язані з книгою - незмінним супутником в освіті, вихованні та підвищенні духовного розвитку людини. Великий педагог В. Сухомлинський сказав: «Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною».

Буктрейлер історично-презентаційного видання до 50-річчя від дня заснування ІФНТУНГ

kniga.png

Метрологія – наука про вимірювання

Науково-технічний прогрес у науці і техніці значно посилив її роль. Без випереджуючого розвитку метрології неможливий прогрес багатьох напрямків науки і техніки і передусім розробки нових сучасних засобів вимірювання і їх практичне використання.
Сучасна інформаційно-вимірювальна техніка відкрила нашій державі шлях на світову арену, це стало можливим завдяки забезпеченню міжнародної єдності вимірювань та одноманітності мір. Зараз Україна є активним членом багатьох міжнародних організацій: Міжнародної організації зі стандартизації, Міжнародної організації законодавчої метрології, Міжнародного комітету мір та ваг, міжнародної електротехнічної комісії.

Земельні ресурси та кадастр нерухомості

Земля – це основний елемент виробництва, за допомогою якого створюються матеріальні цінності. Вона стала базисом усіх процесів життєдіяльності суспільства.
З часу проведення земельної реформи в Україні якісно змінилися земельні відносини, структура землеволодінь і землекористувань, запроваджено плату за землю, оренду земельних ділянок, їх купівлю-продаж. Це вимагає від оцінювачів спеціальних знань в галузі землеустрою і кадастру, ґрунтознавства, земельного права, економіки, планування територій та інше.

Збір матеріалів