Дисертації

Гутак, Олександр Ігорович

kniga.png
Гутак, Олександр Ігорович
Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.04.13 / О. І. Гутак. - Івано-Франківськ, 2012. - 146 с. : іл., рис. - 130-146.

Грудз, Ярослав Володимирович

kniga.png
Грудз, Ярослав Володимирович
Розробка методів регулювання режиму роботи газопроводів в процесі їх діагностування інтелектуальними поршнями : дис.... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 23.01.02 / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ, 2001. - 126 с. - 119-125.

Грицяк Наталія Василівна

kniga.png
Грицяк, Наталія Василівна
Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 28.09.12 / Н. В. Грицяк. - Івано-Франківськ, 2012. - 225 с. - 195-225.

Гриців, Василь Васильович

kniga.png
Гриців, Василь Васильович
Удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 10.12.13 / В. В. Гриців. - Івано-Франківськ, 2013. - 143 с. : іл., рис., табл. - 125-138.

Гринаш Лілія Петрівна

kniga.png
Гринаш, Лілія Петрівна
Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 13.12.12 / Л. П. Гринаш. - Львів, 2012. - 250 с. - 191-222.

Гриманюк, Володимир Ігорович

kniga.png
Гриманюк, Володимир Ігорович
Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 25.12.14 / В. І. Гриманюк. - Івано-Франківськ, 2014. - 199 с. : рис., табл. - 171-184.

Гриджук Ярослав Степанович

kniga.png
Гриджук, Ярослав Степанович
Прогнозування довговічності елементів бурильної колони при вібраційному навантаженні : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 16.05.13 / Я. С. Гриджук. - Івано-Франківськ, 2013. - 209 с. : іл., рис., табл. - 193-209.

Григораш, Віталій Віссаріонович

kniga.png
Григораш, Віталій Віссаріонович
Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.04.08 / В. В. Григораш. - Івано-Франківськ, 2008. - 191 с. : 149-159.

Грабовський, Роман Степанович

kniga.png
Грабовський, Роман Степанович
Наукові основи оцінювання безпечної роботи та довговічності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 06.07.12 / Р. С. Грабовський. - Івано-Франківськ, 2012. - 331 с. - 294-332.

Гошовський Володимир Сергійович

kniga.png
Гошовський, Володимир Сергійович
Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 16.10.08 / В. С. Гошовський. - Івано-Франківськ, 2008. - 216 с. - 202-216.