Дисертації

Цьомко, Володимир Васильович

kniga.png
Цьомко, Володимир Васильович
Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта в умовах нафтових родовищ України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових і газових родовищ" : Дата захисту 15.10.10 / В. В. Цьомко. - Івано-Франківськ, 2010. - 160 с. - 150-161.

Цих Віталій Сергійович

kniga.png
Цих, Віталій Сергійович
Розроблення методу та засобу контролю дефектів ізоляції підземних трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контроля та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.07.14 / В. С. Цих. - Івано-Франківськ, 2014. - 203 с. : іл., рис., табл. - 139-155.