Дисертації

Пятковська Ірина Олегівна

kniga.png
Пятковська, Ірина Олегівна
Особливості виділення газонасичених товщ у тонкошаруватих відкладах Передкарпатського прогину за даними геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.06.13 / І. О. Пятковська. - Івано-Франківськ, 2013. - 152 с. : іл., рис. - 140-151.

Пушкар Петро Васильович

kniga.png
Пушкар, Петро Васильович
Оцінка довговічності насосних штанг з урахуванням експлуатаційних факторів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 23.02.07 / П. В. Пушкар. - Івано-Франківськ, 2007. - 216 с. - 155-169.

Пукіш Арсен Володиморович

kniga.png
Пукіш, Арсен Володиморович
Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 16.10.08 / А. В. Пукіш. - Івано-Франківськ, 2008. - 141 с. - 131-141.

Проців Олег Романович

kniga.png
Проців Олег Романович
Актуальність історичного досвіду Галичини кінця XIX - початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 05.03.15 / О. Р. Проців. - Львів, 2014. - 254 с. - 230-239.

Прокопів Володимир Йосипович

kniga.png
Прокопів, Володимир Йосипович
Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови за даними ГДС ( на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та північного Донбасу) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 11.02.05 / В. Й. Прокопів. - Івано-Франківськ, 2004. - 212 с. - 201-211.

Прозур Олександр Віталійович

kniga.png
Прозур, Олександр Віталійович
Підвищення ефективності експлуатації штангових глибинно-насосних установок у ветрикальних і викривлених свердловинах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 30.06.06 / О. В. Прозур. - Івано-Франківськ, 2006. - 193 с. - 182-192.

Присяжнюк, Тарас Ігорович

kniga.png
Присяжнюк, Тарас Ігорович
Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,016 м куб./год : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 21.02.13 / Т. І. Присяжнюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 181 с. : іл., рис. - 124-137.

Порєв, Геннадій Володимирович

kniga.png
Порєв, Геннадій Володимирович
Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної плавки : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 16.04.04 / Г. В. Порєв. - К., 2004. - 183 с. - 141-148.

Полянська Алла Степанівна

kniga.png
Полянська, Алла Степанівна
Розвиток промислових підприємств на засадах ситуаційного управління: теорія та методологія : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 14.12.12 / А. С. Полянська. - Львів, 2012. - 496 с. - 355-392.

Побережний, Любомир Ярославович

kniga.png
Побережний, Любомир Ярославович
Закономірності корозійно-механічної деградації трубопроводів у складних умовах експлуатації : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 25.11.08 / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ, 2008. - 320 с. - 291-320.