Обласне методичне об’єднання

Обласне методичне об’єднання

Методичне об’єднання бібліотек ВНЗ м. Івано-Франківська створене в 2001 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України №619 від 26.12.2000р. Методичним центром обласного об’єднання призначено науково-технічну бібліотеку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на чолі з її директором Пилип Я.А.

До обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації входять три бібліотеки університетів:
- Івано -Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: стан, проблеми їх вирішення

kniga.png

24 жовтня 2018 р. відбулося засідання методичного об`єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська. Важливою темою обговорення біблітекарів університетських книгозбірень була бібліографічна діяльність. Із досвідом роботи Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника ознайомила присутніх завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Ражик Є. Ф., яка виступила з доповіддю «Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: стан, проблеми їх вирішення» та заступник директора бібліотеки Дзумедзей Р. О.

Масова робота в університетській бібліотеці

kniga.png

7 червня 2018р. відбулося засідання методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська. Цього разу темою, яка об’єднала бібліотекарів університетських книгозбірень стала культурно-просвітницька робота. Із досвідом роботи бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету ознайомила присутніх завідувач відділу обслуговування Ромашко С.М., яка виступила з доповіддю «Масова робота в бібліотеці ІФНМУ: традиції та нововведення».

Впровадження УДК в роботу науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

kniga.png

Зважаючи на велику кількість виникаючих запитань про пересистематизацію фондів і каталогів, розміщення фондів у вільному доступі тощо, для напрацювання узгодженої політики щодо впровадження УДК в бібліотеці, на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося планове засідання обласного методичного об’єднання «Універсальна десяткова класифікація в умовах трансформації фондів бібліотек закладів вищої освіти України».

Створення університетського репозитарію відкритого доступу

kniga.png

Новітні наукові дослідження є необхідною складовою забезпечення інформаційних потреб фахівців будь-якої сфери діяльності. Сьогодні всесвітня мережа Інтернет надає можливість вільного доступу до світових наукових ресурсів шляхом поширення ідеї відкритого доступу. Відкритий доступ (Open Access) – це безкоштовний, швидкий доступ до повних текстів наукових і навчальних матеріалів, публікацій рецензованих наукових журналів в режимі реального часу, орієнтований на будь-якого користувача глобальної інформаційної мережі.

Комплектування бібліотечних фондів: вимоги часу

Зміна вимог до діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, головним завданням яких є інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів, безумовно, позначилася і на процесі комплектування. Розвиток сучасних інформаційних технологій, їх активне впровадження вносить зміни у вимоги до форм і методів представлення інформації, що, в свою чергу, впливає на політику комплектування, в якій мають бути враховані всі види носіїв інформації, методи їх придбання, опрацювання, зберігання і забезпечення доступу до них.

Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ

Процеси, які сьогодні відбуваються в бібліотечному середовищі, повинні бути адаптовані до інтересів читацької аудиторії. Перед усіма типами бібліотек, в тому числі і перед бібліотеками вищих навчальних закладів (ВНЗ), стоїть завдання створення сучасного образу бібліотеки: доступної, необхідної, комфортної, тобто формування її позитивного іміджу. Це є першим і дуже важливим питанням для майбутніх успіхів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, саме про це йшлось на засіданні методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, яке відбулося на високому професійному рівні на тему: «Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ».

Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення

Необхідність забезпечення вільного доступу до джерел інформації та знань в умовах інтенсивного розвитку глобальних комп'ютерних мереж обумовила появу ініціатив "самоархівування наукових публікацій" і створення інституційних репозитаріїв, що стають все популярнішим видом спеціальних інформаційних ресурсів та послуг, які надають бібліотеки вищих навчальних закладів України. Саме про це йшлось на засіданні методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, яке відбулося на високому професійному рівні в науково-технічній бібліотеці на тему: «Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення науково-технічної бібліотеки».

Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу

Сьогодні книгозбірні мають інший формат, новий простір і методи роботи, перетворюючись на інформаційні, культурно-освітні, дозвіллєві, мультифункціональні центри завдяки новаторству, компетентності, креативності бібліотечних фахівців.

Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи наукової бібліотеки вишу

Теорія бібліотечного краєзнавства на етапі свого становлення будувалася через складний шлях пошуків наукового обґрунтування. Вченими теоретиками були розроблені загальні принципи теорії, методики та організації бібліотечної роботи у галузі краєзнавства.

Збір матеріалів