Обласне методичне об’єднання

Обласне методичне об’єднання

Методичне об’єднання бібліотек ЗВО м. Івано-Франківська створене в 2001 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України №619 від 26.12.2000р. Методичним центром обласного об’єднання призначено науково-технічну бібліотеку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на чолі з її директором Пуйдою Р.Б.

До обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації входять три бібліотеки університетів:
- Івано -Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Еволюція університетських бібліотек

kniga.png
18 листопада відбулося в он-лайн режимі чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Еволюція бібліотек закладів вищої освіти на сучасному етапі розвитку», організатором якого стала науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. З доповіддю виступив завідувач відділу технологій та інформаційних ресурсів НТБ Юрій Кобітович, який акцентував увагу на сучасному етапі розвитку новітніх технологій бібліотек, що перетворилися на посередників між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами.

Засідання обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти

kniga.pngНа засіданні обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти в онлайн-режимі, яке відбулося 17 червня 2020 року, обговорювалася тема «Питання організації, обліку та збереження фонду неопублікованих матеріалів». Доповідач – Мазур Наталія Григорівна, завідувач сектору науково-методичного відділу наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника у своєму виступі проаналізувала процес формування, обліку та зберігання неопублікованих матеріалів: дисертацій, авторефератів, наукових звітів, магістерських та дипломних (бакалаврських) робіт. Зауважила, що для розміщення фонду неопублікованих видань потрібні нестандарті розміри стелажів, а відповідні до їх розмірів. В умовах розвитку інформаційних технологій доцільно оцифрувати фонд неопублікованих видань наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника.

Зустріч в онлайн-режимі

kniga.png30 квітня відбулося засідання обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти дистанційно, в онлайн-режимі.

Електронно-інформаційне середовище бібліотек

kniga.png
31 жовтня 2019р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів ІФНМУ». Учасники засідання – представники бібліотек Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, а також проректор Академії Івана Золотоустого Олег Білоус, який був запрошений з ініціативи голови методичного об’єднання, директора НТБ Романа Пуйди.

Книжкова спадщина бібліотек ЗВО

kniga.png
Збереження і передача національної пам’яті – це справа не тільки усього громадянського суспільства, а й бібліотеки як соціального інституту. Така діяльність сприяє росту національної самосвідомості, піднесенню почуття національної гордості за свою історію, культуру, мову, звичаї та традиції. Стародруки та рідкісні видання є незамінним джерелом з історії нашого народу, його культури та освіти, їх вивчення сприяє поверненню історичної пам’яті. Історико-культурна роль унікальних книжок і загалом фондів рідкісних видань полягає у впливі духовної культури минулого на духовний світ сучасної людини.

Традиційна та інноваційна діяльність університетських бібліотек

kniga.png

На базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 27 березня 2019р. відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти.Відкрила засідання вчений секретар Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Ярослава Пилип, яка представила присутнім нового директора Науково-технічної бібліотеки кандидата історичних наук, доцента Романа Пуйду.

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: стан, проблеми їх вирішення

kniga.png

24 жовтня 2018 р. відбулося засідання методичного об`єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська. Важливою темою обговорення біблітекарів університетських книгозбірень була бібліографічна діяльність. Із досвідом роботи Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника ознайомила присутніх завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Ражик Є. Ф., яка виступила з доповіддю «Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: стан, проблеми їх вирішення» та заступник директора бібліотеки Дзумедзей Р. О.

Масова робота в університетській бібліотеці

kniga.png

7 червня 2018р. відбулося засідання методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська. Цього разу темою, яка об’єднала бібліотекарів університетських книгозбірень стала культурно-просвітницька робота. Із досвідом роботи бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету ознайомила присутніх завідувач відділу обслуговування Ромашко С.М., яка виступила з доповіддю «Масова робота в бібліотеці ІФНМУ: традиції та нововведення».

Впровадження УДК в роботу науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

kniga.png

Зважаючи на велику кількість виникаючих запитань про пересистематизацію фондів і каталогів, розміщення фондів у вільному доступі тощо, для напрацювання узгодженої політики щодо впровадження УДК в бібліотеці, на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося планове засідання обласного методичного об’єднання «Універсальна десяткова класифікація в умовах трансформації фондів бібліотек закладів вищої освіти України».

Збір матеріалів