Дисертації

Фролова Світлана Євгеніївна

kniga.png
Фролова, Світлана Євгеніївна
Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 10.06.11 / С. Є. Фролова. - Івано-Франківськ, 2011. - 120 с. - 92-107.

Фик, Михайло Ілліч

kniga.png
Фик, Михайло Ілліч
Зменшення енерговитрат газотранспортних систем з урахуванням сезонних чинників : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 12.03.10 / М. І. Фик. - Івано-Франківськ, 2009. - 236 с. - 177-187

Фем'як Ярослав Михайлович

kniga.png
Фем'як, Ярослав Михайлович
Підвищення ефективності руйнування гірських порід при бурінні свердловин за рахунок енергії пульсуючих потоків : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердлонин" : Дата захисту 03.07.07 / Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ, 2007. - 137 с. - Бібліогр. : с. 115-122.

Фейчук, Віталій Васильович

kniga.png
Фейчук, Віталій Васильович
Діагностування малих витоків з газових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 11.10.12 / В. В. Фейчук. - Івано-Франківськ, 2012. - 117 с. - 107-117.

Федорович Ірина Володимирівна

kniga.png
Федорович, Ірина Володимирівна
Організаційно-економічне забезпечення процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 05.07.11 / І. В. Федорович. - Івано-Франківськ, 2011. - 213 с. - 195-213.

Федорів Володимир Васильович

kniga.png
Федорів, Володимир Васильович
Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними ядерно-фізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 05.07.01 / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ, 2000. - 164 с. - 151-164.

Федак Ігор Орестович

kniga.png
Федак, Ігор Орестович
Методичні та експериментальні основи оцінки процесу обводнення нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень (на прикладі Семенівського нафтового родовища) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / І. О. Федак. - Івано-Франківськ, 2009. - 206 с. - 196-206.