Дисертації

Чудик, Ігор Іванович

kniga.png
Чудик, Ігор Іванович
Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 09.12.11 / І. І. Чудик. - Івано-Франківськ, 2011. - 301с. - 307-338.

Чудик Ігор Іванович

kniga.png
Чудик, Ігор Іванович
Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 07.09.05 / І. І. Чудик. - Івано-Франківськ, 2005. - 145 с. - Бібліогр. : с. 125-139.

Чорний Олександр Михайлович

kniga.png
Чорний, Олександр Михайлович
Геологічні чинники впливу на розкриття і розробку газоносних пластів зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.11 / О. М. Чорний. - Івано-Франківськ, 2011. - 225 с. - 194-206.

Чигур, Ігор Іванович

kniga.png
Чигур, Ігор Іванович
Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.10.00 / І. І. Чигур. - Івано-Франківськ, 2000. - 205 с. - 127-138.

Черчатий Олександр Іванович

kniga.png
Черчатий, Олександр Іванович
Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах євроінтеграції : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.11.11 / О. І. Черчатий. - Х., 2011. - 224 с. - 187-224.

Чернов, Владимир Юрьевич

kniga.png
Чернов, Владимир Юрьевич
Научно-прикладные основы обеспечения эксплуатационной надежности промысловых трубопроводов при низких температурах : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Нефтегазопроводы, базы и хранилища" : Дата захисту 28.01.04 / В. Ю. Чернов. - Ивано-Франковск, 2003. - 363 с. - 366-387.

Чепурний Ігор Валерійович

kniga.png
Чепурний, Ігор Валерійович
Довгострокове прогнозування розвитку провально-просадкових проявів сульфатного і карбонатного карсту в неогенових відкладах Передкарпаття (на прикладі території Львівської області) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 16.03.09 / І. В. Чепурний. - Івано-Франківськ, 2010. - 146 с. - 133-1

Чепіль, Богдан Андрійович

kniga.png
Чепіль, Богдан Андрійович
Оцінювання та регулювання управлінських витрат нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 26.09.14 / Б. А. Чепіль. - Львів, 2014. - 181 с. : іл., рис., табл. - 153-170.

Челядин Любомир Іванович

kniga.png
Челядин, Любомир Іванович
Наукові засади ресурсозберігаючих технологій та устаткування підвищення екологічної безпеки промислових об'єктів Прикарпаття : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 15.12.11 / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ, 2011. - 340 с. - 270-303.

Чебан Василь Дмитрович

kniga.png
Чебан, Василь Дмитрович
Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.10.10 / В. Д. Чебан. - Івано-Франківськ, 2002. - 184 с. - 166-183.