Екологічна безпека

Побережна Любов Ярославівна

kniga.png
Побережна Любов Ярославівна
Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 27.05.16 / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ, 2016. - 136 с. : іл. - 116-132.

Вамболь Виола Владиславовна

kniga.png
Вамболь Виола Владиславовна
Научные основы экологически безопасной утилизации твердых углеродсодержащих отходов : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Экологическая безопасность" : Дата захисту 27.05.16 / В. В. Вамболь. - Кременчуг, 2016. - 367 с. : ил., рис., табл. - 300-336.

Цибуля Сергій Дмитрович

kniga.png
Цибуля Сергій Дмитрович
Науково-методологічні засади підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідного транспорту : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 10.12.15 / С. Д. Цибуля. - Чернігів, 2015. - 392 с. : табл. - 336-381.

Клапоущак Оксана Ігорівна

kniga.png
Клапоущак Оксана Ігорівна
абезпечення екологічної безпеки довкілля шляхом моніторингурівня паводкових вод : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 22.10.15 / О. І. Клапоущак. - Івано-Франківськ, 2015. - 141 с. : іл., рис., табл. - 122-141.

Предзимірська Леся Михайлівна

kniga.png
Предзимірська Леся Михайлівна
Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 28.05.15 / Л. М. Предзимірська. - Львів, 2015. - 199 с. : іл., рис., табл. - 165-193.

Безовська Марина Сергіївна

kniga.png
Безовська, Марина Сергіївна
Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими нафтопродуктами на залізниці : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 19.03.14 / М. С. Безовська. - Дніпропетровськ, 2014. - 198 с. : рис., табл. - 176-192.

Хруник Софія Ярославівна

kniga.png
Хруник, Софія Ярославівна
Підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива в цементному виробництві : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 05.03.15 / С. Я. Хруник. - Львів, 2014. - 179 с. : іл., рис., табл. - 141-160.

Басов Микола Вікторович

kniga.png
Басов, Микола Вікторович
Забезпечення екологічної безпеки ливарно-механічних виробництв : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 05.03.15 / М. В. Басов. - Львів, 2014. - 148 с. : рис., табл. - 126-140.

Сабан, Віталій Зіновійович

kniga.png
Сабан, Віталій Зіновійович
Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 17.12.14 / В. З. Сабан. - Івано-Франківськ, 2014. - 138 с. : іл., рис., табл. - 114-129.

Параняк, Надія Михайлівна

kniga.png
Параняк, Надія Михайлівна
Удосконалення методів зниження техногенного навантаження на довкілля пилових викидів цементного виробництва : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 17.12.14 / Н. М. Параняк. - Івано-Франківськ, 2014. - 187 с. : іл., рис., табл. - 154-167.

Збір матеріалів