Дисертації

Лютак, Ігор Зіновійович

kniga.png
Лютак, Ігор Зіновійович
Контроль пружних властивостей металу стінок магістральних трубопроводів акустичними методами : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 20.05.11 / І. З. Лютак. - Івано-Франківськ, 2011. - 433 с. - 289-312.

Лютак Ігор Зіновійович

kniga.png
Лютак, Ігор Зіновійович
Розробка методики та пристрою для контролю технічного стану технологічного обладнання автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.07.03 / І. З. Лютак. - Івано-Франківськ, 2003. - 172 с. - 146-153.

Люта, Наталія Вікторівна

kniga.png
Люта, Наталія Вікторівна
Методи технологічних розрахунків нафтопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 17.09.03 / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ, 2003. - 231 с. - 183-195.

Люта Оксана Володимирівна

kniga.png
Люта, Оксана Володимирівна
Удосконалення методів зменщення техногенного забруднення грунтового середовища : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 15.10.09 / О. В. Люта. - Івано-Франківськ, 2009. - 174 с. - 144-164.

Луценко Геннадий Геннадьевич

kniga.png
Луценко, Геннадий Геннадьевич
Усовершенствование средств и методов акустического контроля металлоконструкций : дис. ... канд. техн. наук : cпец. 05.11.13 "Приборы и методы контроля и определения состава веществ" : Дата захисту 25.03.05 / Г. Г. Луценко. - Ивано-Франковск, 2005. - 225 с. - 151-162.

Лопушанський, Андрій Ярославович

kniga.png
Лопушанський, Андрій Ярославович
Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з врахуванням екологічної безпеки : дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 04.07.06 / А. Я. Лопушанський. - Івано-Франківськ, 2006. - 168 с. - 146-154.

Лопатін, Валерій Володимирович

kniga.png
Лопатін, Валерій Володимирович
Наукові основи розроблення системи контролю технічного стану жорсткого армування шахтних стовбурів : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 21.02.13 / В. В. Лопатін. - Дніпропетровськ, 2012. - 392 с. - 299-333.

Локтєв Валентин Сергійович

kniga.png
Локтєв, Валентин Сергійович
Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 02.11.07 / В. С. Локтєв. - Івано-Франківськ, 2007. - 182 с. - 166-182.

Локтєв Андрій Валентинович

kniga.png
Локтєв, Андрій Валентинович
Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщано-глинистих відкладах неогену зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.11.04 / А. В. Локтєв. - Івано-Франківськ, 2004. - 169 с. - 152-165.

Лисканич Михайло Васильович

kniga.png
Лисканич, Михайло Васильович
Підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони в умовах вібраційного навантажування : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 30.06.05 / М. В. Лисканич. - Івано-Франківськ, 2005. - 380 с. - 320-342.