Дисертації

Кучмистенко, Олександр Васильович

kniga.png
Кучмистенко, Олександр Васильович
Метод контролю за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 23.06.06 / О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ, 2006. - 187 с. - 158-171.

Кучма Людмила Михайлівна

kniga.png
Кучма, Людмила Михайлівна
Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 12.04.01 / Л. М. Кучма. - Івано-Франківськ, 2000. - 166 с. - 156-166.

Кучірка, Юрій Михайлович

kniga.png
Кучірка, Юрій Михайлович
Удосконалені методи підвищення точності результатів дослідження поверхневого натягу рідин та пристрій для їх реалізації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 28.05.13 / Ю. М. Кучірка. - Івано-Франківськ, 2013. - 270 с. : табл. - 134-145.

Кустурова Олена Валеріївна

kniga.png
Кустурова, Олена Валеріївна
Розробка гуматно-біополімерного бурового розчину з низьким вмістом твердої фази для буріння свердловин в умовах родовищ Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 04.07.07 / О. В. Кустурова. - Івано-Франківськ, 2007. - 146 с. - Бібліогр. : с. 119-131.

Куровець Сергій Сергійович

kniga.png
Куровець, Сергій Сергійович
Геологічні чинники формування олігоценових порід-колекторів внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 09.02.07 / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ, 2006. - 144 с. - 128-143.

Купчак Володимир Романович

kniga.png
Купчак, Володимир Романович
Формування тарифів на послуги газорозподільних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.02.11 / В. Р. Купчак. - Івано-Франківськ, 2010. - 241 с. - 222-241.

Кунцяк, Роман Ярославович

kniga.png
Кунцяк, Роман Ярославович
Удосконалення технології буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин в нестійких породах (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 08.12.11 / Р. Я. Кунцяк. - Івано-Франківськ, 2011. - 173 с. - 161-173.

Кунцяк Ярослав Васильович

kniga.png
Кунцяк, Ярослав Васильович
Розробка та впровадження комплексу технічних засобів і технолгій буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин (для умов нафтогазових родовищ України) : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 04.07.13 / Я. В. Кунцяк. - Івано-Франківськ, 2013. - 388 с. : іл., рис., табл. - 310-331.

Кульчицький Іван Іванович

kniga.png
Кульчицький, Іван Іванович
Формування та управління виробничим потенціалом підприємств нафтогазовидобувної галузі : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.07.10 / І. І. Кульчицький. - Івано-Франківськ, 2010. - 228 с. - 209-228.

Кулинин Тарас Михайлович

kniga.png
Кулинин, Тарас Михайлович
Підвищення герметичності різьбових з'єднань обсадних колон : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 10.10.07 / Т. М. Кулинин. - Івано-Франківськ, 2007. - 184 с. - Бібліогр. : с. 169-180.