Дисертації

Тутко, Тетяна Феліксівна

kniga.png
Тутко, Тетяна Феліксівна
Аналітичне дослідження термогазодинамічних процесів у газопроводах і їх взаємодія з довкіллям : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 18.02.03 / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ, 2002. - 213 с. - 149-156.

Трубенко Олександр Миколайович

kniga.png
Трубенко, Олександр Миколайович
Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.10.00 / О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ, 2000. - 187 с. - 162-176.

Тимошенко Дмитро Віталійович

kniga.png
Тимошенко, Дмитро Віталійович
Мотиваційний механізм управління інтелектуальною працею персоналу нафтогазових підприємств та організацій : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 16.11.11 / Д. В. Тимошенко. - Івано-Франківськ, 2011. - 242 с. - 193-242.

Тетерко, Анатолій Якович

kniga.png
Тетерко, Анатолій Якович
Розробка методів і засобів селективної вихрострумової дефектоскопії : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контроля та визначення складу речовин" : Дата захисту 01.11.02 / А. Я. Тетерко. - Львів, 2002. - 370 с. - 314-338.

Терефенко, Роман Михайлович

kniga.png
Терефенко, Роман Михайлович
Підвищення ефективності використання механічних очисних пристроїв в газопроводах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 08.04.10 / Р. М. Терефенко. - Івано-Франківськ, 2009. - 150 с. - 140-149.

Тацакович, Назарій Любомирович

kniga.png
Тацакович, Назарій Любомирович
Удосконалення методу технічної діагностики нафтогазопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 12.03.10 / Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ, 2009. - 163 с. - 116-130.

Татусяк Сергій Пилипович

kniga.png
Татусяк, Сергій Пилипович
Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 28.09.12 / С. П. Татусяк. - К., 2012. - 205 с. - 178-204.

Тарко, Ярослав Богданович

kniga.png
Тарко, Ярослав Богданович
Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 24.02.06 / Я. Б. Тарко. - Івано-Франківськ, 2005. - 406 с. - 360-399.

Тараєвський, Олег Степанович

kniga.png
Тараєвський, Олег Степанович
Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 02.11.07 / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ, 2007. - 132 с. - 118-132.