Дисертації

Юрчевський, Євген Володимирович

kniga.png
Юрчевський, Євген Володимирович
Електрофлюїдний метод і пристрій контролю в'язкості діелектричних рідин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 26.10.12 / Є. В. Юрчевський. - Рівне, 2012. - 182 с. - 154-167.

Юрич, Андрій Романович

kniga.png
Юрич, Андрій Романович
Удосконалення методів проектування та технології використання неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 19.10.11 / А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ, 2011. - 168 с. - 149-168.

Юр'єв Едуард Володимирович

kniga.png
Юр'єв, Едуард Володимирович
Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання газорідинних сумішей : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 26.05.11 / Е. В. Юр'єв. - Івано-Франківськ, 2011. - 213 с. - 173-186.

Щупак, Ігор Володимирович

kniga.png
Щупак, Ігор Володимирович
Удосконалення методів контролю технічного стану газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.07.12 / І. В. Щупак. - Івано-Франківськ, 2012. - 191 с. - 146-159.

Щербій, Руслан Богданович

kniga.png
Щербій, Руслан Богданович
Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 17.10.14 / Р. Б. Щербій. - Івано-Франківськ, 2014. - 187 с. : рис., табл. - 156-166.

Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна

kniga.png
Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об'єктами природокористування : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 30.10.14 / М. А. Шуфнарович. - Івано-Франківськ, 2014. - 196 с. : іл., рис. табл. - 142-156.

Штаєр, Лідія Омелянівна

kniga.png
Штаєр, Лідія Омелянівна
Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 05.11.10 / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ, 2010. - 232 с. - 168-179.

Шологон Вікторія Денисівна

kniga.png
Шологон, Вікторія Денисівна
Розробка заходів підвищення ефективності експлуатації холодильників газу на компресорних станціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 25.06.13 / В. Д. Шологон. - Івано-Франківськ, 2013. - 138 с. : іл., рис., табл. - 127-138.

Шмандровський Любомир Євстахійович

kniga.png
Шмандровський, Любомир Євстахійович
Підвищення довговічності опор шарошкових бурових доліт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 22.03.12 / Л. Є. Шмандровський. - Івано-Франківськ, 2011. - 148 с. - 126-140.

Шкіца Леся Євстахіївна

kniga.png
Шкіца, Леся Євстахіївна
Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : дис. ... д-ра техн. наук, спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 25.09.06 / Л. Є. Шкіца. - Івано-Франківськ, 2006. - 378 с. - 292-321.