Терефенко, Роман Михайлович


Терефенко, Роман Михайлович
Підвищення ефективності використання механічних очисних пристроїв в газопроводах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 08.04.10 / Р. М. Терефенко. - Івано-Франківськ, 2009. - 150 с. - 140-149.

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності використання механічних пристроїв в газопроводах і забезпечення оперативного ліквідування аварій у випадку їх застрягання.
Визначена мета досягається шляхом реалізації наступних задач:
- статистичні дослідження частоти виникнення аварійних ситуацій пов'язаних з зупинкою мезханічних пристроїв в газопроводі;
- дослідження нестаціонарних газодинамічних процесів газопроводів викликаних зупинкою механічного пристрою;
- розробка імпульсно-хвильового методу пошуку механічного пристрою в газопроводі;
- експериментальні і аналітичні дослідження запропонованого методу та оцінка точності.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ І ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1 Загальна характеристика і тенденції розвитку газонафтотранспортної системи України
1.2 Механічні пристрої, що рухаються в газопроводі
1.3 Конструктивні методи підвищення ефективності очистки газопроводів
1.4 Аналіз існуючих методів контролю за рухом пристроїв в газопроводі і постановка задач досліджень

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТРЯГАННЯ ОЧИСНИХ ПРИСТРОЇВ В ГАЗОПРОВОДІ І ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,ВИКЛИКАНИХ ЇХ ЗУПИНКОЮ
2.1 Статистичні дослідження застрягання механічних засобів в газопроводі
2.2 Аналіз причин застрягання пристроїв в трубопроводі
2.3 Дослідження характеру руху механічного пристрою і газодинамічних процесів в газопроводі
2.4 Нестаціонарний процес в газопроводі, викликаний зупинкою пристрою
Висновки по розділу 2

3 РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТИ ПРИСТРОЮ, ЩО ЗУПИНИВСЯ В ГАЗОПРОВОДІ
3.1 Аналіз існуючих методів визначення місця зупинки пристроїв в газопроводі
3.2 Метод імпульсного впливу і математична постановка задачі
3.3 Реалізація математичної моделі
3.4 Результати досліджень та їх аналіз
Висновки по розділу 3

4 АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУ КООРДИНАТИ ЗУПИНКИ ПРИСТРОЮ В ГАЗОПРОВОДІ
4.1 Визначення факторів впливу та їх розмірностей
4.2 Експериментальні стенди і вимірювальна аппаратура
4.3 Методика планування і проведення експериментів
Висновки по розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ