Грудз, Ярослав Володимирович


Грудз, Ярослав Володимирович
Розробка методів регулювання режиму роботи газопроводів в процесі їх діагностування інтелектуальними поршнями : дис.... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 23.01.02 / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ, 2001. - 126 с. - 119-125.

Розробка методики розрахунку режиму роботи газопроводу,що забезпечував би необхідні умови діагностування лінійних дільниць на основі дослідження характеру руху поршнів по газопроводу з пересіченим профілем траси.
Основни завдання дослиджень.
1 .Дослідження характеру руху механічних поршнів під тиском газу в газопроводах з пересіченим профілем траси.
2. Аналітичні дослідження газодинамічних процесів в газопроводі в період руху по ньому інтелектуального поршня.
3. Оцінка впливу профілю траси і неізотермічності руху газу в трубах на адекватність моделі.
4. Аналіз існуючих методів регулювання режимів роботи газопроводу і розробка аналітичної та алгоритмічної бази для підвищення їх ефективності стосовно газопроводів з пересіченим профілем траси.
5.Розробка методики розрахунку режиму роботи газопроводу в період пропуску інтелектуального поршня для створення умов одержання достовірної інформації про стан лінійної дільниці.

ЗМІСТ
ВСТУП
1.МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОРШНІВ ПІД ТИСКОМ ГАЗУ В ГАЗОПРОВОДАХ З ПЕРЕСІЧЕНИМ ПРОФІЛЕМ ТРАСИ
1.1 Моделювання динаміки руху поршнів по газопроводу з пересіченим профілем траси
1.2 Дослідження впливу траси газопроводу на динаміку руху поршні
1.3 Аналіз характеру руху поршнів при діагностуванні газопроводів БРАТЕРСТВО і СОЮЗ

2.ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ГАЗОПРОВОДАХ В ПЕРІОД РУХУ ПОРШНІВ
2.1 Побудова математичної моделі процесу та принцип її реалізації
2.2 Дослідження впливу профілю траси та неізотермічності руху газу на характер газодинамічних процесів
2.3 Аналіз газодинамічних процесів в газопроводах БРАТЕРСТВО і СОЮЗ в процесі їх діагностування

3.АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРШНІВ ПО ГАЗОПРОВОДУ
3.1 Вплив режиму роботи компресорної станції на характер руху інтелектуального поршня
3.2 Про можливість регулювання швидкості руху поршня шляхом зміни технологічної схеми лінійної дільниці
3.3 Аналіз руху поршнів по трасі газопроводу "Братерство"

4 РОЗРОБКА МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ГАЗОПРОВОДІВ В ПРОЦЕСІ РУХУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРШНІВ
4.1 Математичні моделі руху поршнів по газопроводу підтиском газу
4.2 Методика розрахунку режиму роботи газопроводу
4.3 Аналіз результатів дефектоскопіювання газопроводів БРАТЕРСТВО і СОЮЗ
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ