Дисертації

Горошко, Андрій Володимирович

kniga.png
Горошко, Андрій Володимирович
Комп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 25.09.03 / А. В. Горошко. - Хмельницький, 2003. - 203 с. - 147-158.

Горобець Інна Віталіївна

kniga.png
Горобець, Інна Віталіївна
Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 25.07.12 / І. В. Горобець. - Одеса, 2011. - 207 с. - 173-194.

Гордійчук Микола Васильович

kniga.png
Гордійчук Микола Васильович
Розробка методики оцінки геомеханічного стану гірських порід у процесі буріння свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 30.06.00 / М. В. Гордійчук. - Івано-Франківськ, 1999. - 143 с. - 132-138.

Горбова Христина Володимирівна

kniga.png
Горбова, Христина Володимирівна
Економічна ефективність інвестиційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 13.12.12 / Х. В. Горбова. - Львів, 2012. - 203 с. - 179-203.

Горєлов, Віталій Олевтинович

kniga.png
Горєлов, Віталій Олевтинович
Розробка удосконалених методик і приладу для вимірювання поверхневого натягу рідин і розчинів методом лежачої краплі : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.07.03 / В. О. Горєлов. - Івано-Франківськ, 2003. - 185 с. - 142-150.

Гоптарьова Наталія Вікторівна

kniga.png
Гоптарьова, Наталія Вікторівна
Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ внутрішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 17.10.03 / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ, 2003. - 178 с. - 164-178.

Гончарук, Микола Іванович

kniga.png
Гончарук, Микола Іванович
Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 10.12.03 / М. І. Гончарук. - Івано-Франківськ, 2003. - 164 с. - 121-133.

Гончаров Віктор Євгенійович

kniga.png
Гончаров, Віктор Євгенійович
Сублокальний геологічний прогноз нафтогазоперспективних об'єктів (на прикладі Талалаївського виступу Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.06 / В. Є. Гончаров. - Івано-Франківськ, 2006. - 196 с. - 183-196.

Голубовський Любомир Зіновійович

kniga.png
Голубовський, Любомир Зіновійович
Управління витратами газорозподільних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.02.11 / Л. З. Голубовський. - Івано-Франківськ, 2011. - 252 с. - 235-252.

Голець Наталія Юліанівна

kniga.png
Голець, Наталія Юліанівна
Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 22.05.14 / Н. Ю. Голець. - Львів, 2014. - 130 с. : іл., рис. - 118-130.