Витязь Олег Юлійович


Витязь Олег Юлійович
Удосконалення технології буріння свердловин долотами ріжучого типу з використанням наддолотних віброзахисних пристроїв : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 02.07.01 / О. Ю. Витязь. - Івано-Франківськ, 2001. - 176 с. - 166-175.

Розробка шляхів вдосконалення технології буріння свердловин долотами ріжучого типу на основі теоретичних досліджень роботи бурильної колони з ВЗП.
Основні задачі наукового дослідження.
1. Аналіз досліджень роботи доліт ріжучого типу, оснащених ріжучими елементами типу "стратапакс" і бурильного інструменту при бурінні свердловин.
2. Розробка аналітичних моделей динаміки роботи доліт ріжучого типу при роторному та турбінному способах буріння.
3. Дослідження впливу конструктивних параметрів долота та бурильного інструменту на динаміку роботи інструменту та показники ефективності процесу заглиблення свердловини.
4. Дослідження впливу параметрів режиму буріння на динаміку роботи долота ріжучого типу.
5. Розробка, дослідження та промислова перевірка впливу універсального
бурового амортизатора на ефективність роботи долота ріжучого типу.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОЛІТ РІЖУЧОГО ТИПУ І БУРИЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН
1.1. Конструктивні особливості та моделювання роботи породоруйнівних інструментів ріжучого типу
1.2. Вивчення особливостей взаємодії породоруйнівних елементів доліт ріжучого типу з породою при бурінні
1.3. Крутильні і поздовжні коливання долота ріжучого типу і бурильного інструменту при бурінні
1.4. Динамічності і ефективності роботи доліт ріжучого типу при бурінні свердловин
1.5. Аналіз конструкцій і ефективність застосування віброзахисних пристроїв при бурінні з використанням доліт ріжучого типу
1.6. Постановка задач досліджень

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДОЛОТА РІЖУЧОГО ТИПУ З ВИБОЄМ СВЕРДЛОВИНИ
2.1. Моделювання процесу роботи долота ріжучого типу
2.2. Моделювання роботи бурильного інструменту при бурінні вертикальної свердловини роторним способом
2.3. Моделювання роботи бурильного інструменту при бурінні вертикальної свердловини турбінним способом
2.4. Уточнена математична модель бурильного інструменту при бурінні свердловини турбінним способом
2.5. Визначення показників процесу буріння вертикальної свердловини долотами ріжучого типу

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ БУРИЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА І РЕЖИМУ БУРІННЯ НА РОБОТУ ДОЛОТА РІЖУЧОГО ТИПУ
3.1. Вибір параметрів для моделювання процесу буріння вертикальної свердловини турбінним методом долотами ріжучого типу
3.2. Вивчення особливостей взаємодії елементів озброєння долота ріжучого типу з вибоєм
3.3. Вивчення зміни динамічних параметрів руху долота ріжучого типу при заглибленні свердловини
3.4. Аналіз залежностей зміни прогнозних показників ефективності процесу буріння

РОЗДІЛ 4 НАПРЯМКИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ ДОЛОТА РІЖУЧОГО ТИПУ
4.1. Вдосконалення методики проектування озброєння доліт ріжучого типу та обгрунтування параметрів динамічно узгоджених компоновок
4.2. Розробка універсального бурового амортизатора
4.3. Впровадження результатів досліджень динаміки долота ріжучого типу
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ