Величкович Андрій Семенович


Величкович, Андрій Семенович
Розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів та їх систем для бурових амортизаторів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 19.02.00 / А. С. Величкович. - Івано-Франківськ, 1999. - 138 с. - 130-138.

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці працездатних і ефективних в умовах свердловини бурових амортизаторів з розширеним діапазоном робочих навантажень.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
1. Розробити нові та розширити функціональні можливості існуючих пружних елементів, адаптувати їх до роботи в умовах свердловини.
2. Запропонувати інженерну методику розрахунку оболонкового пружного елемента бурового амортизатора.
3. Розробити нові конструкції бурових амортизаторів різного призначення з розширеним діапазоном експлуатаційних характеристик.
4. Апробувати результати досліджень в лабораторних та промислових умовах.

ЗМІСТ
ВСТУП
1. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІРСЬКИХ ПОРІД У ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
1.1. Напружений стан незайманого гірського масиву
1.2. Напружено-деформований стан приствольної зони масиву при бурінні свердловини
1.3. Явища електризації гірських порід під час механічного навантаження
1.4. Класифікація методів вивчення розрізу свердловини в процесі буріння
1.5. Прогнозування механічних властивостей гірських порід за промислово-геофізичними даними
1.6. Мета і задачі досліджень

2. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ОСНОВ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ ГІРСЬКИХ ПОРІД ГЕОЕЛЕКТРИЧНИМ МЕТОДОМ
2.1. Вивчення геомеханічної природи аномалії потенціалів стаціонарного геоелектричного поля в земній корі
2.2. Дослідження електростатичного аналога енергетичного (механічного) стану гірського масиву в крайовій зоні
2.3. Встановлення кореляції потенціалу геоелектричного поля з напружено-деформованим станом гірського масиву у пригирловій зоні свердловини
2.4. Дослідження просторово-часової характеристики приствольної геоелектричної аномалії

3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ГЕОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД У ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ
3.1. Засоби і способи польових вимірювань
3.2. Лабораторне вивчення механо-електричних явищ на взірцях гірських порід
3.3. Розробка методики польового визначення геомеханічного стану гірських порід, які розкриваються свердловиною в процесі буріння, за допомогою потенціалів геоелектричного поля

4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АНОМАЛІЙ ГЕОЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ БІЛЯ УСТЯ СВЕРДЛОВИНИ
4.1. Опис об'єктів спостережень
4.2. Експериментальне випробування методу геоелектричних потенціалів і його результати
4.2.1. Результати досліджень на Муравленківському нафтовому родовищі
4.2.2. Результати досліджень на Гвіздецькому нафтовому родовищі
4.2.3. Результати досліджень на Шебелинському газоконденсатному родовищі
4.3. Дослідження зміни природного геоелектричного поля під час розриття продуктивних пластів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А. Розрахунок економічного ефекту впровадження методики оцінки геомеханічного стану гірських порід в процесі буряння свердловин.