Венгринюк Тетяна Петрівна


Венгринюк, Тетяна Петрівна
Розроблення ізоляційно-композитного покриття для підвищення міцності нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 25.06.13 / Т. П. Венгринюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 170 с. : іл., рис., табл. - 154-170.

Метою роботи є розроблення нового ізоляційного покриття та методів і засобів його нанесення, з метою суміщення протикорозійного захисту зовнішньої поверхні нафтогазопроводів з підвищенням їх опору механічному руйнуванню, в тому числі на стадії росту коротких втомних тріщин.
Для досягнення поставленої мети слід було вирішити такі задачі:
1. Провести аналіз стану ізоляційних покриттів магістрального газопроводу Долинського ЛВУМГ УМГ «Прикарпатрансгаз";
2. Провести дослідження сталі 17Г1С магістрального газопроводу на циклічну тріщиностійкість, враховуючи особливості росту коротких поверхневих тріщин. Оцінити границю втоми трубної сталі з урахуванням
наявності коротких тріщин.
3. Розробити ізоляційне композитне покриття на метал труби, яке повинно забезпечити ефективний протикорозійний захист і механічно зміцнювати поверхню труби, в тому числі на стадії росту коротких втомних
тріщин;
4. Дослідити напружений стан бездефектної та дефектної труби, вкриті тришаровим композиційним покриттям.
5. Розробити автоматизовану установку для ефективного нанесення ізоляційного покриття на трубопровід;
Об'єкт дослідження: процеси корозійної та механічної пошкодженості магістральних газо- та нафтопроводів, зокрема, газопроводи "Івацевичі -Долина II" на ділянці 500-522 км та "КЗУ" на ділянці 573-590 км Долинського ЛВУМГ УМГ "Прикарпаттрансгаз" і методи їх ремонту.
Предмет дослідження. Розроблення ефективого ізоляційного покриття, яке суміщає протикорозійний ефект з механічним зміцненням труби.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ І ПОШКОДЖЕНЬ В НАФТОГАЗОПРОВОДАХ
1.1. Загальна характеристика трубопровідного транспорту України
1.2. Захист трубопроводів ізоляційними покриттями
1.3. Причини виникнення та методи виявлення дефектів і пошкоджень в трубопроводах
1.4. Застосування підходів механіки руйнування для оцінювання міцності трубопроводів
1.5 Особливості оцінювання циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів
1.6 Ріст коротких втомних тріщин в конструкційних сталях
1.7 Деградація властивостей трубної сталі 17Г1С у процесі тривалої експлуатації
1.8 Постановка задачі досліджень

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗОЛЯЦІЙНО-КОМПОЗИТНОГО ПОКРИТТЯ
2.1. Матеріали досліджень
2.2. Методика випробовувань на циклічну тріщиностійкість
2.3 Методика оцінки ефекту закриття втомної тріщини
2.4 Методика вирощування коротких тріщин
2.5 Методики визначення фізико-механічних властивостей ізоляційного композитного покриття
2.6 Контроль захисного покриття за заданою в'язкістю руйнування при ударі
2.7 Випробовування захисного покриття на діелектричну суцільність
2.8 Визначення перехідного питомого електричного опору захисного покриття
2.9 Визначення адгезії захисних покриттів

РОЗДІЛ 3
ОЦІНЮВАННЯ ОПІРНОСТІ ТРУБНОЇ СТАЛІ РОСТУ КОРОТКИХ ВТОМНИХ ТРІЩИН
3.1. Обґрунтування завдання досліджень
3.2. Побудова кінетичних діаграм втомного руйнування
3.3. Оцінювання закриття втомних тріщин залежно від їх довжини
3.4. Залежність порогу циклічної тріщиностійкості від довжини тріщини в діапазоні коротких тріщин
3.5. Оцінювання границі втоми трубної сталі з урахуванням наявності коротких тріщин
3.6. Оцінювання ефективності нанесення захисного покриття для гальмування росту коротких тріщин
Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4
ВПЛИВ КОМПОЗИЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН ТРУБОПРОВОДУ З ДЕФЕКТОМ
4.1 Напруження в трубопроводі з навитим композиційним покриттям
4.1.1 Рівновага шаруватої анізотропної циліндричної оболонки
4.1.2 Ефективні характеристики спірально навитого шару
4.1.3 Напруження в сталевому трубопроводі з композиційним покриттям
4.2 Вплив композиційного покриття на напруження поблизу поверхневої тріщини
4.2.1. Постановка задачі
4.2.2. Аналіз результатів
Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТРІЩИНОПОДІБНИХ І КОРОЗІЙНИХ ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНІ ТРУБОПРОВОДІВ
5.1. Обґрунтування діагностичних ознак втомного руйнування
5.2. Вибір ізоляційного покриття, технології та пристрої його нанесення на трубопровід
5.2.1 Автоматизований пристрій для намотування полімерно-композитного бандажа на трубу
5.2.2 Спосіб попередження розвитку тріщиноподібних і корозійних дефектів поверхні трубопроводів
5.2.3Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід
5.2.4 Спосіб ремонту діючого трубопроводу
Висновки до розділу 5
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки