Дисертації

Ващук Вікторія Вадимівна

kniga.png
Ващук, Вікторія Вадимівна
Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 27.12.12 / В. В. Ващук. - Івано-Франківськ, 2012. - 171 с. - 135-144.

Ващишак, Ірина Романівна

kniga.png
Ващишак, Ірина Романівна
Удосконалення методів безконтактного контролю стану підземних теплових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 14.12.12 / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ, 2012. - 255 с. - 134-150.

Василюк Юрій Михайлович

kniga.png
Василюк Юрій Михайлович
Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 07.02.03 / Ю. М. Василюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 145 с. - 135-145.

Васильченко Анатолій Олександрович

kniga.png
Васильченко Анатолій Олександрович
Удосконалення фізико-хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин в процесі буріння : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 05.09.01 / А. О. Васильченко. - Івано-Франківськ, 2001. - 136 с. - 119-134.

Василишина Наталія Євгенівна

kniga.png
Василишина, Наталія Євгенівна
Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 17.11.09 / Н. Є. Василишина. - Івано-Франківськ, 2009. - 247 с. - 169-196.

Василишин Віталій Ярославович

kniga.png
Василишин, Віталій Ярославович
Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 10.12.13 / В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ, 2013. - 181 с. : іл., рис., табл. - 174-181.

Василик Оксана Богданівна

kniga.png
Василик, Оксана Богданівна
Формування і використання власного капіталу на підприємствах нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 09.12.09 / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ, 2009. - 237 с. - 221-237.

Вандер Олена Вікторівна

kniga.png
Вандер, Олена Вікторівна
Інтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДЗЗ за даними сейсморозвідки та ГДС : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 21.01.11 / О. В. Вандер. - Івано-Франківськ, 2010. - 208 с. - 187-208.

Вамболь Сергей Александрович

kniga.png
Вамболь, Сергей Александрович
Научные основы применения диспергированных систем в управлении экологической безопасностью в условиях действия факторов разного генезиса : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Экологическая безопасность" : Дата захисту 05.12.13 / С. А. Вамболь. - Кременчуг, 2013. - 329 с. : ил., рис., табл. - 284-320.

Вісков, Олександр Вячеславович

kniga.png
Вісков, Олександр Вячеславович
Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних виробів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 12.03.04 / О. В. Вісков. - Івано-Франківськ, 2003. - 150 с. - 134-146.