Рудий, Сергій Мирославович


Рудий, Сергій Мирославович
Удосконалення технологій оброблень присвердловинної зони пласта з використанням борофтористоводневої кислоти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 05.04.13 / С. М. Рудий. - Івано-Франківськ, 2012. - 245 с. : рис., табл. - 190-205.

Метою дослідження є підвищення ефективності глинокислотного діяння на продуктивні пласти шляхом розроблення нових рецептур глинокислотних розчинів на основі борофтористоводневої кислоти та вдосконалення технологій їх використання.
Для досягнення мети поставлені такі задачі:
1. Вивчення розчинної здатності та руйнування глинистих утворень глинокислотними розчинами різного складу.
2. Вивчення розчинної здатності карбонатних порід глинокислотними розчинами різного складу.
3. Вивчення корозійної активності глинокислотних розчинів на основі борофтористоводневої кислоти.
4. Вивчення впливу глинокислотних розчинів на основі борофтористоводневої кислоти на проникність порід-колекторів.
5. Розроблення та удосконалення технологій обробки привибійної та віддаленої зон пласта з використанням борофтористоводневої кислоти.
6. Проведення промислових випробувань та впровадження розроблених технологій кислотного діяння на пласт у видобувних і нагнітальних свердловинах глинокислотними розчинами на основі борофтористоводневої кислоти.
Об'єктом дослідження цієї роботи є процес інтенсифікації нафтогазовидобування методом глинокислотного діяння на привибійну та віддалену зону пласта з використанням борофтористоводневої кислоти.
Предметом дослідження є глинокислотне діяння на породи продуктивних пластів і підземне обладнання свердловини та технології інтенсифікації нафтогазовидобування з використанням розчинів борофтористоводневої кислоти для дії на продуктивні пласти.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ГЛИНОКИСЛОТНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕРИГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ
1.1 Досвід використання глинокислотних розчинів на основі фтористоводневої кислоти
1.2 Досвід використання глинокислотних розчинів на основі кремнійфтористоводневої кислоти
1.3 Досвід використання глинокислотних розчинів на основі
борофтористоводневої кислоти
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БОРОФТОРИСТОВОДНЕВОЇ КИСЛОТИ
ТА СУМІШЕЙ НА її ОСНОВІ
2.1 Дослідження розчинності глинистих матеріалів кислотними розчинами на основі борофтористоводневої кислоти
2.2 Дослідження швидкості руйнування глинистих взірців кислотними розчинами на основі борофтористоводневої
кислоти
2.3 Дослідження розчинності карбонатних матеріалів кислотними розчинами на основі борофтористоводневої кислоти
2.4 Дослідження корозійної активності кислотних розчинів на основі борофтористоводневої кислоти
2.5 Дослідження фільтрації глинокислотних розчинів на основі борофтористоводневої кислоти на взірцях гірських порід
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЛИНОКИСЛОТНОГО ДІЯННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОФТОРИСТОВОДНЕВОЇ КИСЛОТИ
3.1 Технології глинокислотного діяння з самостійним використанням борофтористоводневої кислоти
3.2 Технології глинокислотного діяння з використанням суміші борофтористоводневої та соляної кислоти
3.3 Технології глинокислотного діяння з використанням суміші борофтористоводневої, соляної та фтористоводневої кислот
3.4 Технології глинокислотного діяння з використанням суміші борофтористоводневої та слабої кислоти
Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГЛИНОКИСЛОТНОГО ДІЯННЯ НА
ПРИСВЕРДЛОВИННУ ЗОНУ ПЛАСТА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ
4.1 Технологічна ефективність розроблених глинокислотних розчинів на основі борофтористоводневої кислоти і технологій глинокислотного діяння
4.2 Аналіз ефективності глинокислотного діяння за результатами гідродинамічних досліджень свердловин до і після їх оброблення
Висновки до четвертого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ