Розгонюк, Василь Васильович


Розгонюк, Василь Васильович
Удосконалення методики діагностування технічного стану газопроводів при капітальному ремонті : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 31.05.00 / В. В. Розгонюк. - Івано-Франківськ, 1999. - 292 с. - 278-292.

Мета роботи - підвищення надійності газотранспортної системи України на основі розробки методів діагностування технічного стану
трубопроводу при виводі у капітальний ремонт, темпів і якості його виконання.
Задачі дослідження
1. Аналіз газотранспортної системи України та організаційної структури системи технічної діагностики їх стану.
2. Дослідження методів капітального ремонту трубопроводів, обгрунтування необхідності подальшого їх удосконалення.
3. Класифікація пошкоджень магістральних газопроводів та граничних станів їх оцінки.
4. Розробка функціональної схеми прогнозування міцності та надійності магістральних газопроводів.
5. Удосконалення методики оцінки технічного стану газопроводів неруйнівними методами та модернізація засобів їх реалізації.
6. Розробка методики оцінки залишкової міцності трубопроводів з врахуванням дефектів труб.
7. Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану газопроводу при капітальному ремонті та оптимізація схеми його виконання.
8. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану газопроводів при капітальному ремонті та зміни властивості трубних сталей в ході тривалої експлуатації.
9. Розробка та удосконалення методів ремонту газопроводів під тиском.

ЗМІСТ
Вступ
1. Огляд літератури та вибір напрямків досліджень
1.1. Характеристика газотранспортної системи України
1.2. Організаційна структура системи технічної діагностики магістральних газопроводів
1.3. Характеристика методів капітального ремонту магістральних газопроводів
1.4. Основні задачі та напрямки досліджень
Висновки

2. Розробка стратегії діагностики технічного стану газопроводів при капітальному ремонті
2.1. Фактори, що впливають на міцність та довговічність магістральних газопроводів та наслідки їх пошкоджувальної дії
2.1.1 Вплив навколишнього середовища
2.1.2 Умови навантаження та технологічні особливості
2.1.3 Тривалість експлуатації
2.2 Класифікація пошкоджень магістральних газопроводів
2.3 Граничні стани та їх критерії
2.4 Функціональна модель стратерії прогнозування міцності та надійності магістральних газопроводів
2.5 Методи прогнозування міцності та надійності лінійної частини магістральних газопроводів
2.6 Елементи експертної системи та їх взаємодія
Висновки

3. Експериментальні дослідження технічного стану газопроводів та їх залишкового ресурсу
3.1. Методика дослідження зміни фізикомеханічних властивостей трубних сталей в ході тривалої експлуатації
3.2. Дослідження зміни фізикомеханічних властивостей трубних сталей в ході тривалої експлуатації
3.3. Дослідження напружено-деформованого стану газопроводів
при виконанні капітального ремонту
3.4. Вплив дефектів на розподіл напружень в трубопроводі на складних дільницях траси
Висновки

4. Теоретичні дослідження НДС газопроводів при капітальному ремонті
4.1. Загальні положення
4.2. Розробка алгоритму оцінки НДС при капітальному ремонті
4.2.1 Балка на пружній основі
4.2.2 Статично визначена балка
4.3. Вплив рельєфу місцевості на НДС газопроводів при капітальному ремонті
4.4 Оптимізація схем капітального ремонту газопроводів за даними просторового положення осі трубопроводу
4.5 Оцінка залишкової міцності трубопроводів з дефектами форми типу вмятин
Висновки
5. Удосконалення методів оцінки технічного стану газопроводів при капітальному ремонті і їх
опробування в трасових умовах 23°
5.1 Модернізація засобів оцінки стану ізоляційного покриття газопроводів в трасових умовах
5.1.1 Сучасні методи дослідження корозійного стану окремих дільниць магістральних трубопроводів
5.1.2 Дослідження корозійного стану трубопроводів з використанням струмів змінної частоти
5.2 Обгрунтування та вибір технічних засобів для визначення напруженого стану газопроводів в трасових умовах
5.3 Вибір методів оцінки технічного стану газопроводів з врахуванням дефектів труб
5.4 Нормативно-технічне забезпечення капітального ремонту газопроводів
Висновки
Основні висновки та рекомендації
Список використаних джерел
Додатки