Кучма Людмила Михайлівна


Кучма, Людмила Михайлівна
Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 12.04.01 / Л. М. Кучма. - Івано-Франківськ, 2000. - 166 с. - 156-166.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі з метою розробки наукових рекомендацій з
підвищення цілеспрямованості та ефективності ГРР на основі встановлення особливостей просторового розподілу в ДДЗ промислових скупчень ВВ різного складу й аналізу результативності ГРР на нафту і газ.
Для досягнення даної мети в роботі розглядаються і вирішуються наступні задачі:
- встановлення основних особливостей розподілу промислових скупчень ВВ різного складу і фазового стану, а також величини запасів за площею й у стратиграфічному розрізі як основи для перспективного планування ГРР;
- виявлення тенденцій і закономірностей зміни показників результативності геологорозвідувального процесу в часі;
- з'ясування очікуваної геолого-економічної ефективності пошуків і розвідки покладів нафти і газу на великих глибинах;
- визначення резервів і шляхів підвищення ефективності ГРР.

ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Особливості просторового розподілу скупчень вуглеводнів у ДДЗ
1.1. Основні риси геологічної будови і нафтогазоносності
1.2. Нафтогазоносні комплекси і продуктивні горизонти у стратиграфічному розрізі
1.3. Розподіл скупчень вуглеводнів у стратиграфічних комплексах та глибинах
1.4. Просторове розміщення покладів нафти і газу

Розділ 2. Ефективність геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у ДДЗ

Розділ 3. Геолого-економічна ефективність пошуків і розвідки нафти і газу на великих глибинах у ДДЗ

Розділ 4. Шляхи підвищення ефективності геологорозвідувальних робіту ДДЗ

Висновки
Список використаних джерел