Кульчицький Іван Іванович


Кульчицький, Іван Іванович
Формування та управління виробничим потенціалом підприємств нафтогазовидобувної галузі : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.07.10 / І. І. Кульчицький. - Івано-Франківськ, 2010. - 228 с. - 209-228.

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних положень щодо формування та управління виробничим потенціалом підприємств нафтогазовидобувної галузі.
Відповідно до сформульованої мети дослідження було поставлено та розв'язано наступні задачі:
- обґрунтовано сутності і структури виробничого потенціалу підприємства з урахуванням характерних особливостей нафтогазовидобувної галузі;
- визначено структурні чинники формування виробничого потенціалу, обґрунтування засад організації управління виробництвом;
- поглиблено методологію оцінки ефективності використання виробничого потенціалу шляхом систематизації основних показників і визначення рівня ефективності виробництва підприємств нафтогазовидобувної галузі;
- розроблено економічні механізми підвищення рівня виробничого потенціалу підприємств нафтогазовидобувної галузі на основі побудови моделей оптимізації виробничої програми бурового підприємства з використанням критеріїв мінімуму витрат на спорудження свердловин та максимуму видобутку нафти з нових свердловин у плановому періоді;
- розроблено моделі оптимізації схеми вантажоперевезень у нафтовидобувних комплексах для зменшення внутрішніх транспортних витрат та оптимізації роботи служби постачання;
- сформовано стратегії розвитку підприємств нафтогазовидобувної галузі на основі управління їх виробничим потенціалом.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Виробничий потенціал підприємства як економічна категорія
1.2. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства
1.3. Аналіз підходів до оцінки виробничого потенціалу підприємства та його факторів
Висновки до розділу І

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
2.1. Аналіз стану і тенденцій розвитку підприємств нафтогазовидобувної галузі
2.2. Формування складових виробничого потенціалу підприємств нафтогазовидобувної галузі
2.3. Оцінка та аналіз виробничого потенціалу підприємств нафтогазовидобувної галузі
Висновки до розділу II

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
3.1. Економічні механізми оптимізації виробничого потенціалу підприємств нафтогазовидобувної галузі
3.2. Прикладні аспекти формування оптимального виробничого потенціалу підприємств нафтогазовидобувної галузі
3.3. Формування стратегії розвитку підприємства нафтогазовидобувної галузі на основі управління його виробничим потенціалом
Висновки до розділу III
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ