Куровець Сергій Сергійович


Куровець, Сергій Сергійович
Геологічні чинники формування олігоценових порід-колекторів внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 09.02.07 / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ, 2006. - 144 с. - 128-143.

Метою досліджень є виявлення впливу палеодолин, конседиментаційних піднять та геодинамічних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості олігоценових порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносність.
Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно було вирішити такі завдання:
1. Виявити на основі геофізичних і геологічних досліджень характер поширення палеодолин та встановити їх вплив на формування палеогенових порід-колекторів і їх нафтогазоносність на регіональному рівні .
2. Дослідити вплив конседиментаційних піднять на ємнісно-фільтраційні властивості олігоценових порід-колекторів та їх нафтогазоносність.
3. Встановити особливості тріщинуватості порідколекторів та виявити зони підвищеної флюїдопровідності на окремих локальних об'єктах.
4. Створити математичну модель оцінки
тріщинуватості порід-колекторів у зонах їх згину.
5. Виділити першочергові нафтогазоперспективні об'єкти у межах Внутрішньої зони Передкарпатського прогину з метою проведення детальних геолого-геофізичних досліджень та подальшої підготовки структур під глибоке буріння.


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЄМНІСНО-ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЛЕОГЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ І ЇХ НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ

РОЗДІЛ 2 ВПЛИВ ПАЛЕОДОЛИН НА ФОРМУВАННЯ ТА ЄМНІСНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ
ОЛІГОЦЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ

РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ КОНСЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ПІДНЯТЬ НА ФОРМУВАННЯ, ЄМНІСНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ТА НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ОЛІГОЦЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ
3.1 Виявлення впливу конседиментаційних піднять на формування ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів південно-східної частини внутрішньої зони передкарпатського прогину та їх нафтогазоносність
3.2 Виявлення впливу конседиментаційних піднять на формування ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів центральної та північно-західної частини внутрішньої зони передкарпатського прогину

РОЗДІЛ 4 ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НА ЄМНІСНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ТА ЇХ НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ
4.1 Дослідження тріщинуватості порід-колекторів лабораторними методами
4.2 Встановлення тріщинуватості порід-колекторів розрахунковими гідродинамічними методами
4.3 Створення математичної моделі оцінки тріщинуватості порід-колекторів

РОЗДІЛ 5 ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ